I kommersiellt samarbete med

ETF:er från Lyxor – attraktiva investeringar från hela världen,

till en låg kostnad

När du inleder din investeringsresa vill du undvika höga avgifter som tynger – särskilt under tuffare tider.

Det är därför vi har tillgängliggjort ETF:er från Lyxor via Nordnets månadsspar. Det breddade erbjudandet inkluderar ETF:er som investerar i Europa, USA, Japan och övriga världen, med avgifter så låga som 0,04 procent per år.

Vare sig du vill investera i snabbväxande tillväxtmarknader som exempelvis Indien och Kina, eller stora, solida bolag med en hög och hållbar utdelning, så har Lyxors ETF:er alternativen för dig.

Vill du investera grönt? Få dina pengar att göra skillnad med Lyxors New Energy ETF som ger exponering mot världens topp 40 bolag engagerade i ren och förnybar energi, eller Green Bond - gröna obligationer där samtliga intäkter går till klimatvänliga projekt.

Varför investera i Lyxors ETF:er?

  • Låga avgifter – från 0,04 % per år.
  • Ett brett produktutbud – från tillväxtmarknader till stabila utdelningsaktier.
  • Investera grönt och låt dina pengar göra skillnad genom Lyxors New Energy eller Green Bond ETF.

Populära ETF:er från Lyxors core-serie:

Lyxor Core Morningstar US Equity (LCUS)

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETFs investeringsmål är att följa Morningstars US Large-Mid Cap NR-index. Indexet består av amerikanska välkända aktier som: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook och Alphabet (Google).

LCUS totala avgift 0,04 %.

Lyxor Core MSCI World (LCUW)

Lyxor Core MSCI World (DR) ETF syftar till att följa MSCI World Net Total Return USD Index. Indexet är utformat för att representera resultatet för stora och medelstora aktier i 23 länder med utvecklade marknader.

LCUW totala avgift 0,12 %.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (LYP6)

Lyxor STOXX Europe 600 (DR) - ETF strävar efter att följa referensindexet Stoxx Europe 600 Net Return EUR. Indexet representerar stora, medel- och små företag i hela Europa. De största nuvarande innehaven inkluderar Nestle, Roche, Novartis, SAP och AstraZeneca.

LYP6 totala avgift 0,07 %.

Lyxor Core MSCI Japan (LCUJ)

Lyxor Core MSCI Japan (DR) ETF syftar till att följa MSCI Japan Net Total Return Index. Indexet är utformat för att representera resultatet för det stora och medelstora segmentet på den japanska aktiemarknaden. De största nuvarande innehaven inkluderar Toyota, Sony, Nintendo och SoftBank.

LCUJ totala avgift 0,12 %.

Andra populära Lyxor-ETF:er bland Nordnets kunder.

Lyxor New Energy ETF (LYM9)

Lyxor New Energy UCITS ETF syftar till att följa World Alternative Energy Total Return Index vilket återspeglar de 40 största företagen inom den alternativa energisektorn som är verksamma i världen som bl.a. sol, vind och biomassa.

LYM9 totala avgift 0,60 %.

Lyxor Green Bond
(KLMT)

Lyxor Green Bond ETF strävar efter att följa Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Gröna obligatorier är räntebärande värdepapper vars intäkter endast är avsedda för finansiering av stödberättigade gröna projekt med inriktning på att begränsa klimatpåverkan.

KLMH totala avgift 0,30 %.

Lyxor NASDAQ-100
(LYMS)

Lyxor NASDAQ 100 ETF syftar till att spåra indexet för NASDAQ 100. Indexet är starkt koncentrerat mot teknikföretag, men inkluderar även företag från andra sektorer. Det används ofta som en barometer för teknologisektorns hälsa.

LYMS totala avgift 0,30 %.

Lyxor MSCI China
(L4K3)

Lyxor MSCI China ETF syftar till att följa MSCI China Net Total Return USD Index. Indexet fångar stora och medelstora företag genom A-aktier, H-aktier, B-aktier, röda chips, P-chips och utländska noteringar (t.ex. ADR). Toppinnehaven inkluderar Alibaba och Tencent.

L4K3 totala avgift 0,29 %.

Så fungerar börshandlade fonder (ETF).

Vill du ha enkelheten från hur man handlar med aktier, men diversifieringsfördelarna fonder ger? Här nedan berättar vi mer om börshandlade fonder (ETF), som kombinerar de bästa egenskaperna från båda tillgångarna.

En börshandlad fond är en korg med värdepapper som kan bestå av aktier, obligationer, råvaror eller en kombination av dessa och är utformade för att följa ett underliggande index. Börshandlade fonder erbjuder de bästa attributen hos två populära tillgångar: De har diversifieringsfördelarna som vanliga fonder har samtidigt som man får lättheten med hur aktier handlas då dem är noterade på börsen där de handlas hela dagen.

ETF kommer från engelskans ”Exchange-Traded Fund” som översatt till svenska blir börshandlad fond i och med att den handlas på en börs precis som aktier. Priset på en ETF förändras löpande under hela handelsdagen då andelarna i fonden köps och säljs direkt över marknaden. Detta är till skillnad från vanliga fonder, som inte handlas på börs, utan vanligtvis endast handlas en gång per dag efter det att marknaderna stängs.

 

Vad är en ETF?

  • En börshandlad fond (ETF) är en korg av värdepapper som handlas på en börs, precis som en aktie.
  • ETF:ens kurs varierar över hela dagen när andelarna i fonden köps och säljs; Detta skiljer sig från vanliga fonder som bara handlas en gång om dagen efter det att marknaden stängt.
  • ETF:er kan innehålla olika typer av investeringar som exempelvis aktier, råvaror eller obligationer; vissa erbjuder endast exponering mot USA, medan andra har mer internationella exponeringar.
  • ETF:er erbjuder låga förvaltningsavgifter till ett lågt courtage jämfört med att köpa alla aktier individuellt.

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i ETF.er både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.