Hoppa till huvudinnehållet
I samarbete med iShares by BlackRock.150x70-iShares.png

Vad är hållbara investeringar?

Hållbara investeringar betraktades en gång som en kompromiss mellan värde och "värderingar." Idag är det något som investerare inte längre har råd att ignorera.

Mer detaljerade data, sofistikerad analys och förändrade attityder i samhället har förvandlat hållbara investeringar från en tillgångsklass i portföljens periferi till en strategi som investerare använder för att bygga kärnan i sin portfölj.

Genom att kombinera traditionella investeringsstrategier med miljömässiga, sociala och styrande (ESG) insikter skapar olika typer av investerare hållbara strategier för att uppfylla sina investeringsmål.

770x460-iShares-polarbears.jpeg

Hur man investerar hållbart.

Från att eliminera vissa exponeringar till att samla kapital med specifika positiva resultat finns det ett brett spektrum av sätt att inkorporera hållbara investeringar i din portfölj.


Exkludering.

Exkludering av specifika företag eller sektorer som utgör vissa risker eller bryter mot en investerares värderingar.

Rätta screens kan göra en stor skillnad. ESG-screens är en typ av hållbara investeringar. De eliminerar vissa exponeringar från din portfölj baserat på kriterier som affärsengagemang eller sektor.

iShares MSCI ESG Screened ETFs strävar efter att följa index som utesluter företag som uppfyller någon av följande beskrivningar: kontroversiella vapen, kärnvapen, överträdare av UN Global Compact, termiskt kol, civila skjutvapen, tobak och oljesand.


ESG.

Ett regelbaserat tillvägagångssätt för att välja företag utifrån dess engagemang inom ESG.

Tillgång till traditionella kärnexponeringar med starkare fokus på de företag som har de starkaste ESG-faktorerna.

Hållbara teman.

Fokus på en specifik ESG-fråga eller megatrend, till exempel ren energi eller mångfalden i ett företags arbetskraft.

Läs mer om de fem megatrenderna som BlackRock har identifierat som påverkar vår framtid; Klimatförändringar och resursbrist, demografiska och sociala förändringar, teknologiska genombrott, snabb urbanisering och skiftande ekonomisk makt.

Effekt.

Engagemang att uppfylla både icke-finansiella och finansiella mål, inriktade på att uppnå ett specifikt mätbart positivt resultat.Det finns ingen garanti för att ett positivt investeringsresultat kommer att uppnås.

Tillväxten av hållbara investeringar.

Antalet och mångfalden av investerare som tar vara på dessa möjligheter ökar av flera anledningar:

Förändringar i demografin.

En ny generation av investerare söker hållbara lösningar i hjärtat av sina investeringsportföljer.

Nya regleringar.

Nya regleringar får stora institutioner runt om i världen att allokera kapital till hållbara investeringar.

Förändrad syn på risk.

Att förbättra kvaliteten och tillgängligheten av ESG-data kan hjälpa investerare att identifiera tidigare dolda risker och möjligheter.

770x460-iShares-mountain.jpeg

Varför iShares för hållbara investeringar?

770x460-iShares-whale.jpeg

Syfte.

Investera med ett syfte. Anamma en hållbar strategi för att nå dina finansiella mål.

Tillgång.

En uppsättning av hållbara byggnadsstenar för kärnan i din portfölj.

Låg kostnad.

iShares hållbara utbud innefattar en rad breda exponeringar till ett konkurrenskraftigt pris.

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att dessa produkter inte är lämpade för alla. De är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du investerat.

iShares® och BlackRock® är registrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc. och dess dotterbolag (”BlackRock”) och används under licens. BlackRock lämnar inga representationer eller garantier när det gäller att investera i någon produkt eller tjänst som erbjuds av Nordnet AB (publ). BlackRock har ingen skyldighet eller ansvar i samband med drift, marknadsföring, handel eller försäljning av någon produkt eller tjänst som erbjuds av Nordnet AB (publ).