Hoppa till huvudinnehållet
I samarbete med iShares by BlackRock.150x70-iShares.png

Investera i framtiden med megatrender.


Megatrender är kraftfulla, transformerande krafter som kan ändra den globala ekonomins riktning genom att påverka samhällets prioriteringar, påskynda innovation och omdefiniera affärsmodeller. De har en betydelsefull inverkan på hur vi lever och hur vi spenderar pengar, men även på politiska beslut och företagsstrategier.

Nyckeln till att positionera portföljer för långsiktiga tillväxtmöjligheter är att identifiera möjligheten till strukturell förändring och att investera i förväntade förändringar tidigt. Vi ser fem megatrender som formar framtiden – som ändrar det sätt vi lever och arbetar på.

iShares_Megatrends.png

Fem mega­trender som påverkar vår framtid.

770x325-emerging-global-wealth.jpeg

Ökat globalt välstånd.

Medelklassen kommer att öka i Asien och i tillväxtmarknader. De ekonomier som klassificeras som tillväxtmarknader idag förutspås att utgöra sex av de sju största ekonomierna år 2050*

→ iShares Ageing Population UCITS ETF
→ iShares Digitalisation UCITS ETF

*Långsiktig prognos: PricewaterhouseCoopers, februari 2017

770x325-urbanization.jpeg

Snabb urbanisering.

Massinflyttningen till städer kommer att kräva nya affärsmodeller och ny infrastruktur. Två tredjedelar av världens befolkning kommer att bo i städer 2050, en fördubbling procentuellt sett jämfört med 1950.*

→ iShares Digitalisation UCITS ETF
→ iShares Automation & Robotics UCITS ETF

*Förenta Nationerna: World Population Prospects, maj 2018

770x325-climate.png

Klimatförändringar och resursbrist.

Efterfrågan på en hållbar och grön framtid kommer att påskynda utveckling inom energi och miljövård. 50 procent av världens energi förutspås komma från sol och vind 2050, en ökning från endast 7 procent 2015.*

→ iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF
→ iShares Global Water UCITS ETF

*New Energy Outlook: Bloomberg, juni 2018

770x325-demographics.jpeg

Demografi och samhällsförändringar.

Ökad livslängd och en modern livsstil kommer att ändra medicin och konsumtionsvanor. En ökning på 45 procent av befolkningen över 60 år förutspås äga rum redan 2030.*

→ iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
→ iShares Ageing Population UCITS ETF

*Förenta Nationerna: World Population Prospects, juni 2017. 

770x325-tech.jpeg

Teknologiska genombrott.

Teknologi ligger till grund för en exponentiell utveckling inom teknologisektorn och mycket mer. 125 miljarder internetanslutna enheter förväntas finnas på marknaden år 2030, en ökning från 17 miljarder 2017.*

→ iShares Automation & Robotics UCITS ETF
→ iShares Digital Security UCITS ETF

*IHS Markit: Internet of Things Research, oktober 2017.

770x460-megatrends-pdf.png

iShares® och BlackRock® är registrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc. och dess dotterbolag (”BlackRock”) och används under licens. BlackRock lämnar inga representationer eller garantier när det gäller att investera i någon produkt eller tjänst som erbjuds av Nordnet AB (publ). BlackRock har ingen skyldighet eller ansvar i samband med drift, marknadsföring, handel eller försäljning av någon produkt eller tjänst som erbjuds av Nordnet AB (publ).

Är du nyfiken på hur megatrender påverkar vår framtid?

BlackRocks research rapport identifierar strukturella förändringar i den globala ekonomin och hur de påverkar hur vi tänker om investeringar.

Läs mer om megatrender

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att dessa produkter inte är lämpade för alla. De är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du investerat.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm