Nordnet Indexfond USA SEK

USA, mix bolag
Utveckling 1 år-
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-19)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
112.19 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.49 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.2 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
No
Nordnet Indexfond USA SEK

Fonden strävar efter att följa den totala nettoavkastningen i USD för S&P 500 Index, med avdrag för avgifter och kostnader. S&P 500 Index (Bloomberg-kortnamn: SPTR500N) är ett aktieindex som är representativt för ledande värdepapper som handlas i USA. Risken för valutarörelser mellan indexets valuta och valutan för varje klass säkras inte. Fonden förvaltas gemensamt av Nordnet Bank AB och J.P. Morgan Mansart Management Limited.

ISIN
IE00BMTD2V80
Kategori
USA, mix bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
29 juni 2020

Förvaltare

JP Morgan Mansart Management LtdJ.P. Morgan Mansart Management LimitedE14 5JP London
http://www.jpmorganmansart.com
Aktier
99.7 %
Kort ränta
0.3 %

Största regioner

USA 99.1 %
Storbritannien 0.5 %
Europa exkl. euroland 0.3 %
Asien 0.0 %

Största branscher

Teknik
24.2 %
Sjukvård
13.6 %
Finans
13.5 %
Konsument, cyklisk
12.5 %
Kommunikation
10.8 %
Industri
8.8 %