Simplicity Småbolag Sverige B

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 2.37 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-26)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
121.96 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.44 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.84 %
Varav förvaltningsavgift
0.8 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Si
Simplicity Småbolag Sverige B

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier i små och medelstora företag geografiskt knutna till Sverige. Fonden tillämpar en god spridning över olika branscher. Investeringar sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i företag som av förvaltaren bedöms ha goda förutsättningar att uppnå en hög riskjusterad avkastning; baserat på kvalitet, värde, risk och prestation.

ISIN
SE0009161557
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
31 oktober 2016

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Ulf Ingemarson
Förvaltat fonden sedan
31 oktober 2016
Simplicity ABSödra Hamnvägen 12432 44 Varberg
+46 340 219500http://www.simplicity.se
Aktier
97.2 %
Kort ränta
2.8 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 98.6 %
Euroland 1.4 %

Största branscher

Industri
24.5 %
Sjukvård
21.2 %
Konsument, stabil
18.3 %
Kommunikation
11.6 %
Teknik
7.8 %
Råvaror
5.5 %