Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)

Global, mix bolag
Utveckling 1 år- 0.75 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
306.52 SEK
Kursförändring en dag
- 2 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
0.4 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)

Fonden är en indexfond som följer Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. Indexet syftar till att återspegla utvecklingen aktiemarknaderna globalt exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav.

ISIN
SE0011309707
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 december 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Stefan Hagman
Förvaltat fonden sedan
14 december 2018
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
99.8 %
Kort ränta
0.2 %

Största regioner

USA 59.3 %
Japan 7.8 %
Euroland 7.2 %
Asien tillväxt 6.9 %

Största branscher

Teknik
22.0 %
Finans
15.5 %
Sjukvård
14.3 %
Konsument, cyklisk
12.5 %
Kommunikation
11.6 %
Industri
9.1 %