Consensus Sverige Select A

Sverige
Utveckling 1 år-
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
178.33 SEK
Kursförändring en dag
- 0.49 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.35 %
Varav förvaltningsavgift
1.35 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Co
Consensus Sverige Select A

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i såväl små som stora bolag i Sverige. Fonden har möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning och är inte koncentrerad till någon enskild bransch.

ISIN
SE0011750967
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
17 oktober 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Anders Wright
Förvaltat fonden sedan
17 oktober 2018
FCG Fonder ABÖstermalmstorg 1114 42 Stockholm
41075910http://www.fcgfonder.se
Aktier
96.4 %
Kort ränta
3.6 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 93.4 %
Storbritannien 6.6 %

Största branscher

Sjukvård
42.8 %
Kommunikation
30.7 %
Teknik
12.8 %
Industri
6.5 %
Finans
3.3 %
Allmännyttigt
2.3 %