Consensus Global Select A

Global, mix bolag
Utveckling 1 år+ 4.16 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-12-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
116.53 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Månadsvis
Stopptid köp
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2021-01-28 11:00
Stopptid sälj
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
2021-01-28 11:00
Minsta köpbelopp
10000 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.35 %
Varav förvaltningsavgift
1.35 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Co
Consensus Global Select A

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i såväl små som stora bolag globalt. Fonden har möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning och är inte koncentrerad till någon enskild bransch.

ISIN
SE0011750926
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
17 oktober 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Richard Andborn
Förvaltat fonden sedan
17 oktober 2018
FCG Fonder ABÖstermalmstorg 1114 42 Stockholm
41075910http://www.fcgfonder.se
Aktier
91.0 %
Kort ränta
9.0 %

Största regioner

USA 46.7 %
Europa exkl. euroland 17.5 %
Euroland 12.8 %
Japan 11.2 %

Största branscher

Sjukvård
54.2 %
Kommunikation
17.5 %
Konsument, stabil
11.8 %
Industri
6.3 %
Allmännyttigt
4.0 %
Konsument, cyklisk
3.6 %