PLUS Mikrobolag Sverige Index

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 21.96 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
132.07 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.12 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
0.4 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
PL
PLUS Mikrobolag Sverige Index

Fonden är en aktieindexfond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden för mikrobolag. Fonden ska i sina placeringar efterbilda sammansättningen av NASDAQ OMX Stockholm Small Cap GI, som innehåller cirka 100 aktier noterade på Nasdaq OMX Stockholm, och därigenom uppnå en värdetillväxt som motsvarar utvecklingen för detta index.

ISIN
SE0010323634
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
25 september 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Johan Schagerström
Förvaltat fonden sedan
25 september 2017
FCG Fonder ABÖstermalmstorg 1114 42 Stockholm
41075910http://www.fcgfonder.se
Aktier
99.7 %
Kort ränta
0.3 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 99.2 %
Japan 0.4 %
Europa tillväxt 0.2 %
Euroland 0.2 %

Största branscher

Sjukvård
33.8 %
Industri
24.6 %
Teknik
22.3 %
Konsument, cyklisk
4.6 %
Fastigheter
4.4 %
Finans
3.9 %