Aktiespararna Topp Sverige

Sverige
Utveckling 1 år+ 3.97 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-03)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
18.64 SEK
Kursförändring en dag
- 0.5 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.31 %
Varav förvaltningsavgift
0.3 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ak
Aktiespararna Topp Sverige

Aktiespararna Topp Sverige är en passivt förvaltad svensk aktiefond som placerar i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Målsättningen är att följa OMXS30-index så nära som möjligt. Att investera i fonden är ett enkelt sätt att få exponering mot Stockholmsbörsens utveckling genom placering i de största mest omsatta aktierna. Aktiespararna Topp Sverige tar också ett aktivt ägaransvar. Cicero Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, innebärande att Aktiespararna genom fullmakt röstar på bolagsstämmorna för fondens aktier. Aktiespararna arbetar aktivt för att aktiemarknaden ska agera etiskt och strävar efter att göra bolagen bättre att investera i.

ISIN
SE0000924649
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
25 november 1999

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tomas Eriksson
Förvaltat fonden sedan
1 juli 2014
Cicero Fonder ABMäster Samuelsgatan 1111 44 Stockholm
+46 8 4401380http://www.cicerofonder.se
Aktier
100.0 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 93.9 %
Storbritannien 3.4 %
Euroland 2.8 %

Största branscher

Industri
38.2 %
Finans
22.1 %
Teknik
12.7 %
Konsument, stabil
7.5 %
Konsument, cyklisk
5.8 %
Kommunikation
5.7 %