Fondita Equity Spice B

Finland
Utveckling 1 år+ 8.1 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
170.42 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.87 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2 %
Varav förvaltningsavgift
2 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Fo
Fondita Equity Spice B

Fondita Equity Spice Placeringsfond investerar sina medel i första hand i finländska börsnoterade aktier. Målsättningen är att på lång sikt erhålla en avkastning, som är bättre än den avkastning som motsvaras av utvecklingen för OMX Helsinki CAP index. För att öka riskspridning och avkastning kan högst en tiondel av fondens medel placeras i utländska börsnoterade aktier.

ISIN
FI0008802855
Kategori
Finland
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
7 april 1997

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Marcus Björkstén
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2019
Fondbolaget Fondita ABAleksanterinkatu 48 A, Helsinki
+358 9 6689890http://www.fondita.fi
Aktier
97.2 %
Kort ränta
2.8 %

Största regioner

Euroland 93.1 %
Europa exkl. euroland 6.9 %

Största branscher

Teknik
27.4 %
Sjukvård
22.0 %
Industri
11.3 %
Råvaror
8.2 %
Konsument, stabil
7.8 %
Energi
7.6 %