Fondita 2000+ B

Europa, flexibel storlek bolag
Utveckling 1 år+ 0.75 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
88.03 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.69 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2 %
Varav förvaltningsavgift
2 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Fo
Fondita 2000+ B

Fondita 2000+ Placeringsfond investerar sina medel i sådana inhemska och utländska bolags aktier, som i sin verksamhet gynnas av: 1) växande krav på miljöskydd, 2) befolkningsstrukturens förändring samt 3) informationsteknologins och telekommunikationens tillväxtutsikter.

ISIN
FI0008802897
Kategori
Europa, flexibel storlek bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 september 1998

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tom Lehto
Förvaltat fonden sedan
1 juli 2009
Fondbolaget Fondita ABAleksanterinkatu 48 A, Helsinki
+358 9 6689890http://www.fondita.fi
Aktier
99.5 %
Kort ränta
0.5 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 49.5 %
Euroland 29.4 %
USA 15.9 %
Storbritannien 5.2 %

Största branscher

Sjukvård
52.4 %
Industri
24.1 %
Teknik
8.7 %
Råvaror
7.7 %
Konsument, cyklisk
4.3 %
Konsument, stabil
1.9 %