CB European Quality Fund A

Europa, tillväxtbolag
Utveckling 1 år+ 8.05 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
131.44 EUR
Kursförändring en dag
+ 1.33 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2.11 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
CB
CB European Quality Fund A

CB European Quality Fund är en aktiefond med inriktning mot europeiska kvalitetsbolag med långsiktig tillväxt. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier noterade i länder som ingår i MSCI Europe Net Index. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

ISIN
LU0112589485
Kategori
Europa, tillväxtbolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
2 juni 2000

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Carl Bernadotte
Förvaltat fonden sedan
2 juni 2000
CB Asset Management ABStrandvägen 5B114 51 Stockholm
+46 8 56613310http://www.cbfonder.se
Aktier
89.5 %
Kort ränta
10.6 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 35.6 %
Euroland 33.9 %
Storbritannien 30.5 %

Största branscher

Industri
33.0 %
Finans
21.8 %
Sjukvård
12.4 %
Konsument, stabil
10.4 %
Teknik
8.8 %
Råvaror
6.5 %
SPIRAX-SARCO ENGIN
4.9 %
Lonza Group Ltd
4.0 %
London Stock Exchange Group PLC
3.9 %
Sika AG Registered Shares
3.8 %
Halma PLC
3.7 %
Partners Group Holding AG
3.5 %
Allianz SE
3.4 %
Ashtead Group --- Shs
3.4 %
WOLTERS KLUWER N.V.
3.3 %
Sap SE
3.2 %