Skandia Europa Exponering

Europa, mix bolag
Utveckling 1 år- 2.66 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-13)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
545.93 SEK
Kursförändring en dag
- 0.05 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.26 %
Varav förvaltningsavgift
0.25 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Sk
Skandia Europa Exponering

Skandia Europa Exponering är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i europeiska aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher, länder och valutor. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda sammansättningen av sitt jämförelseindex MSCI Europe Net. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.

ISIN
SE0000810772
Kategori
Europa, mix bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
8 maj 1995

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Andreas Detterfelt
Förvaltat fonden sedan
17 augusti 2015
Skandia Fonder ABL86 Stockholm
+46 8 4636761http://www.skandia.se/fonder
Aktier
99.8 %
Övrigt
0.1 %

Största regioner

Euroland 50.5 %
Europa exkl. euroland 27.2 %
Storbritannien 21.2 %
USA 0.9 %

Största branscher

Sjukvård
17.2 %
Finans
15.1 %
Konsument, stabil
14.6 %
Industri
12.3 %
Konsument, cyklisk
8.7 %
Teknik
7.7 %
NESTLE SA
4.3 %
ROCHE HOLDING LTD
3.0 %
NOVARTIS
2.2 %
Sap SE
2.0 %
ASML Holding NV
1.8 %
ASTRAZENECA PLC
1.8 %
Lvmh Moet Hennessy Vuitton SE
1.5 %
Sanofi SA
1.4 %
Novo Nordisk B A/S
1.4 %
GLAXOSMITHKLINE PLC
1.2 %