Swedbank Robur Ny Teknik A

Branschfond, ny teknik
Utveckling 1 år+ 75.49 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-01)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1510.62 SEK
Kursförändring en dag
- 0.13 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.26 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
Sw
Swedbank Robur Ny Teknik A

Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden kan placera upp till 40 procent av fondförmögenheten på marknader utanför Norden. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval inom ovan nämnda placeringsinriktning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

ISIN
SE0000709123
Kategori
Branschfond, ny teknik
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
11 november 1996

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henrik Nyblom
Förvaltat fonden sedan
1 juli 2019
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Aktier
99.2 %
Övrigt
0.8 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 63.7 %
USA 12.1 %
Euroland 11.5 %
Storbritannien 8.1 %

Största branscher

Kommunikation
46.0 %
Teknik
26.7 %
Sjukvård
15.3 %
Konsument, cyklisk
10.0 %
Industri
2.0 %