Aktie-Ansvar Europa

Europa, mix bolag
Utveckling 1 år- 15.81 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
115.22 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.77 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.6 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
Ak
Aktie-Ansvar Europa

Aktie-Ansvar Europa är en dagligt handlad och aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag noterade på de större europeiska börserna. Valet av aktier grundar sig huvudsakligen på fundamental analys. En aktie som långsiktigt är köpvärd är ofta också en bra placering på kort sikt. Huvuddelen av fondens kapital placeras i likvida aktier i stabila, branschledande och välrenommerade företag men investeringar i mindre bolag med mycket goda tillväxt- och framtidsmöjligheter kan också förekomma. Vid sammansättning av fondens innehav väljs framför allt de aktier som är lågt värderade med hänsyn till förväntad avkastning och risk. Samtidigt sprids riskerna så att exponeringen mot en bransch eller mot ett visst ekonomiskt scenario inte blir för hög. Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt.

ISIN
SE0000735797
Kategori
Europa, mix bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
15 juni 2000

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Lars-Erik Lundgren
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2015
Aktie-Ansvar ABBox 55659111 46 Stockholm
+46 8 58881100http://www.aktieansvar.se
Aktier
96.7 %
Kort ränta
3.3 %

Största regioner

Euroland 57.7 %
Europa exkl. euroland 26.2 %
Storbritannien 12.4 %
USA 3.8 %

Största branscher

Konsument, cyklisk
24.8 %
Sjukvård
19.9 %
Konsument, stabil
16.0 %
Finans
13.7 %
Industri
9.0 %
Kommunikation
6.7 %
Trigano SA
5.1 %
AXA SA
4.9 %
Novo Nordisk B A/S
4.9 %
SEB SA
4.8 %
Nordea Bank Abp
4.5 %
RECKITT BENCK GRP
4.5 %
ROCHE HOLDING LTD
4.2 %
WOLTERS KLUWER N.V.
4.1 %
NESTLE SA
4.0 %
ATOS
3.8 %
Ipsen SA
3.8 %