SPP Aktiefond Sverige A

Sverige
Utveckling 1 år+ 0.81 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
349.12 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.05 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.21 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
SP
SPP Aktiefond Sverige A

SPP Aktiefond Sverige är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden placerar normalt i cirka 80-110 bolag fördelade på många olika branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

ISIN
SE0000529992
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
23 december 1998

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Andreas Poole
Förvaltat fonden sedan
1 november 2010
SPP Fonder ABVasagatan 10105 39 Stockholm
+46 8 6142450http://www.sppfonder.se
Aktier
100.0 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 95.2 %
Storbritannien 2.9 %
Euroland 1.9 %
Kanada 0 %

Största branscher

Industri
37.3 %
Finans
19.6 %
Teknik
8.2 %
Sjukvård
7.9 %
Fastigheter
7.1 %
Konsument, stabil
6.1 %