SPP Aktiefond Europa

Europa, mix bolag
Utveckling 1 år- 14.88 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
131.53 SEK
Kursförändring en dag
- 1.23 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.21 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
SP
SPP Aktiefond Europa

SPP Aktiefond Europa är en indexnära fond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden. Fonden placerar normalt i cirka 350-500 bolag fördelade på många branscher och länder. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

ISIN
SE0000531881
Kategori
Europa, mix bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 december 1998

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Bård Bringedal
Förvaltat fonden sedan
30 december 1998
SPP Fonder ABVasagatan 10105 39 Stockholm
+46 8 6142450http://www.sppfonder.se
Aktier
99.7 %
Kort ränta
0.3 %

Största regioner

Euroland 48.7 %
Europa exkl. euroland 28.3 %
Storbritannien 19.9 %
USA 2.0 %

Största branscher

Sjukvård
17.5 %
Konsument, stabil
16.7 %
Finans
15.1 %
Industri
14.8 %
Råvaror
10.0 %
Konsument, cyklisk
8.2 %
NESTLE SA
5.3 %
ROCHE HOLDING LTD
3.4 %
ASTRAZENECA PLC
2.2 %
Sap SE
2.1 %
ASML Holding NV
1.9 %
Novo Nordisk B A/S
1.8 %
Sanofi SA
1.6 %
GLAXOSMITHKLINE PLC
1.6 %
Unilever PLC
1.6 %
Unilever
1.5 %