SEB Bioteknikfond D EUR - Lux utd

Branschfond, bioteknik
Utveckling 1 år- 2.39 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
100.67 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.26 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.56 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEB Bioteknikfond D EUR - Lux utd

Fonden investerar globalt i aktier och aktierelaterade värdepapper i biotekniksektorn världen över. Bioteknikbranschen är mindre konjunkturkänslig än många andra sektorer och avkastningen beror till stor del på medicinsk utveckling och vetenskapliga framsteg. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas fondvärdet av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument.

ISIN
LU0118405827
Kategori
Branschfond, bioteknik
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
16 oktober 2000

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Maria Werner
Förvaltat fonden sedan
3 april 2017
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
99.8 %
Kort ränta
0.2 %

Största regioner

USA 93.7 %
Euroland 3.1 %
Storbritannien 1.6 %
Europa exkl. euroland 1.5 %

Största branscher

Sjukvård
100 %