Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)

Norden
Utveckling 1 år+ 5.33 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
125.87 SEK
Kursförändring en dag
- 0.27 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
0.4 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)

Fonden är en indexfond som följer SIX SRI Nordic Index NI med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. Indexet består av samtliga bolag som är inregistrerade på Stockholmsbörsen, Oslo Börs, Köpenhamnsbörsen samt Helsingforsbörsen exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav (beträffande hållbarhetskrav, se vidare nedan under rubriken hållbarhetskrav i index). Med aktie som ingår i index avses en stamaktie i bolag som ingår i index. Indexet kommer att efterbildas genom optimerad (sample based) fysisk replikering, vilket innebär att fonden placerar direkt i flertalet aktier som ingår i indexet. Aktiv risk (eng. tracking error) (avvikelse från index, se ovan under rubriken Aktiv risk för närmare definition och vidare nedan under rubriken Fondens förvaltning, aktivitetsgrad och avkastning) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,2 %.

ISIN
SE0010127894
Kategori
Norden
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 september 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Caroline Mebius
Förvaltat fonden sedan
15 november 2017
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
100.0 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 83.7 %
Euroland 14.9 %
Storbritannien 1.1 %
USA 0.2 %

Största branscher

Industri
30.7 %
Sjukvård
18.8 %
Finans
16.4 %
Teknik
8.8 %
Råvaror
7.7 %
Konsument, stabil
5.6 %