AGCM China Stars RC1 SEK

Kina
Utveckling 1 år+ 14.64 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-13)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
126.72 SEK
Kursförändring en dag
- 0.13 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
500 SEK
Årlig avgift
2.06 %
Varav förvaltningsavgift
1.35 %
Resultatbaserad avgift
10 %
Belåningsgrad
0 %
AG
AGCM China Stars RC1 SEK

Delfondens syfte är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att i första hand investera i andelar (aktier) i bolag som är registrerade eller aktiva i Folkrepubliken Kina. För att uppnå sitt mål investerar delfonden huvudsakligen i andelar (aktier) i bolag eller instrument som avser andelar i bolag med säte i Kina och börsnoterade i Shanghai och Shenzhen (kinesiska A-aktier, kinesiska B-aktier), Hongkong (H-aktier, Red Chips, P Chips) samt i USA (ADR) eller på en reglerad marknad i ett OECD-land utanför Kina, förutsatt att en betydande del av bolagets tillgångar eller intäkter är baserad i eller härrör från Kina. Delfonden investerar på fondbörser eller på andra reglerade marknader som är erkända, öppna för allmänheten och bedriver regelbunden verksamhet. Delfonden siktar på en diversifierad portfölj utan särskild inriktning på en specifik industrisektor. Delfonden kan komma att investera i derivatinstrument för att mildra riskerna.

ISIN
LU1608617111
Kategori
Kina
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
25 augusti 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Gustav Rhenman
Förvaltat fonden sedan
28 augusti 2017
Asia Growth Capital Management ABStrandvägen 5A11451 Stockholm
+46 8 403 745 00http://www.agcm.se
Aktier
92.0 %
Kort ränta
9.7 %

Största regioner

Asien tillväxt 100 %

Största branscher

Sjukvård
23.1 %
Konsument, cyklisk
19.5 %
Kommunikation
19.0 %
Teknik
15.2 %
Finans
15.1 %
Fastigheter
6.1 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
9.3 %
Tencent Holdings Ltd
6.0 %
Sinopharm Group Co Ltd H
5.3 %
Midea Group Co Ltd Class A
5.0 %
Haier Smart Home Co Ltd
4.7 %
China Resources Pharmaceutical Group Ltd
4.4 %
Hangzhou Hik-Vision Digital Technology Co Ltd
4.2 %
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd Class H
3.8 %
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd
3.8 %
China Construction Bank Corp Class H
3.6 %