Cliens Småbolag A

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 37.2 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
2245.53 SEK
Kursförändring en dag
- 0.03 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
70 %
Årlig avgift
1.37 %
Varav förvaltningsavgift
1.35 %
Resultatbaserad avgift
10 %
Cl
Cliens Småbolag A

Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens målsättning är att genom god riskspridning långsiktigt uppnå en god värdetillväxt i fonden. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvara en (1) procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 % skall vara placerade i Sverige.

ISIN
SE0008992069
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 september 2016

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Carl Sundblad
Förvaltat fonden sedan
30 september 2016
Cliens Kapitalförvaltning ABBirger Jarlsgatan 33111 45 Stockholm
+46 8 50650390http://www.cliens.se
Aktier
91.9 %
Kort ränta
8.1 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 100 %
Mellanöstern 0 %
Japan 0 %
Euroland 0 %

Största branscher

Industri
43.1 %
Teknik
27.0 %
Fastigheter
11.5 %
Sjukvård
9.4 %
Konsument, stabil
3.9 %
Kommunikation
3.8 %