Atlant Precious A

Hedgefond, multi-strategi
Utveckling 1 år+ 7.94 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-19)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
139.69 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.23 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
60 %
Årlig avgift
1.03 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
15 %
At
Atlant Precious A

Fonden placerar i överlåtbara värdepapper och fondandelar över hela världen. Fonden fokuserar särskilt på placeringar vars värdeutveckling förvaltaren bedömer påverkas av marknadsutvecklingen för ädelmetaller. Fonden eftersträvar absolut avkastning genom aktiv förvaltning. Fonden följer inget index.

ISIN
SE0008015077
Kategori
Hedgefond, multi-strategi
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
4 februari 2016

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Mattias Gromark
Förvaltat fonden sedan
1 juni 2019
Atlant Fonder ABSkomakaregatan 13223 50 Lund
+046-39 39 69http://www.atlantfonder.se
Aktier
50.3 %
Övrigt
42.8 %
Kort ränta
6.8 %

Största regioner

Kanada 77.0 %
USA 21.0 %
Europa tillväxt 1.1 %
Afrika 0.9 %

Största branscher

Råvaror
100 %