Alpcot Equities R

Blandfond - euro, aggressiv, global
Utveckling 1 år- 14.59 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
8.55 EUR
Kursförändring en dag
- 0.57 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
2 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
Al
Alpcot Equities R

Fonden har som mål att generera långsiktig värdestegring åt sina andelsägare genom att investera i en väldiversifierad portfölj med exponering mot globala aktier. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Lägst 90% av fondförmögenheten skall vara placerade i aktier, aktierelaterade överlåtbara värdepapper och andra fonder med exponering mot den globala aktiemarknaden. Maximalt 10% av fondens medel kan investeras i räntebärande värdepapper. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat, och innehav i utländska valutor är normalt inte säkrade mot svenska kronor.

ISIN
LU1081248731
Kategori
Blandfond - euro, aggressiv, global
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 maj 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan
28 maj 2015
Alpcot Capital Management Ltd.5 Vigo Street,W1S 3HB London
+44 20 75180530http://www.alpcot.com
Aktier
88.0 %
Kort ränta
11.0 %
Övrigt
1.0 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 42.2 %
Euroland 18.1 %
USA 14.5 %
Kanada 10.2 %

Största branscher

Finans
33.4 %
Industri
15.0 %
Energi
14.5 %
Konsument, cyklisk
9.2 %
Kommunikation
7.2 %
Sjukvård
5.5 %