Coeli Global Select R SEK

Global, flexibel
Utveckling 1 år+ 10.65 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
208.38 SEK
Kursförändring en dag
- 0.25 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.56 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
10 %
Belåningsgrad
85 %
Co
Coeli Global Select R SEK

Coeli Global Selektiv är en aktivt förvaltad aktiefond med global inriktning. Fondens målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid för andelsägarna, till en relativt låg risk. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta runt 30 bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter och en attraktiv värdering. En viktig del i arbetet med att hitta de bästa bolagen är att göra företagsbesök och träffa ledningen och andra företagsrepresentanter. Mer information finns på coeli.se/global.

ISIN
LU1133292463
Kategori
Global, flexibel
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 november 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henrik Milton
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2016
Coeli Asset Management ABCoeli AB111 57 Stockholm
+46 8 54591640http://www.coeli.se
Aktier
99.7 %
Kort ränta
0.3 %

Största regioner

USA 55.6 %
Euroland 19.5 %
Europa exkl. euroland 9.4 %
Asien tillväxt 4.7 %

Största branscher

Teknik
28.9 %
Sjukvård
15.0 %
Finans
13.2 %
Konsument, cyklisk
12.4 %
Konsument, stabil
8.6 %
Fastigheter
8.5 %