AGCM Asia Growth RC SEK

Asien ex Japan
Utveckling 1 år+ 9.37 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
170.01 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.16 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
75 %
Årlig avgift
2.33 %
Varav förvaltningsavgift
1.85 %
Resultatbaserad avgift
AG
AGCM Asia Growth RC SEK

AGCM Asia Growth Fund är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i asiatiska bolag. Förvaltningsstrategin bygger på fundamental aktieanalys där bolagens marknadsställning, finansiell styrka och tillväxtförutsättningar i ett långsiktigt perspektiv beaktas. Krav ställs på att bolagen har en tillfredsställande bolagsstyrning. Bolagens förutsättningar att generera fria kassaflöden över en längre period ställs i relation till rådande värdering. Fondens investerings-strategi bygger på en koncentrerad aktieportfölj med 30-35 innehav. En koncentrerad portfölj ger god riskspridning och meningsfullt bidrag från de bolag som vi tror mest på. Fondens placeringar sker i bolag oavsett om de ingår i jämförelseindex eller inte. Jämförelseindex, MSCI Asia ex- Japan, består av en hög andel bolag vilkas marknader är reglerade. Dessa bolag har ofta begränsad potential för vinsttillväxt. AGCM investerar som regel inte i dessa bolag vilket leder till att fondens avvikelse från index kan vara hög.

ISIN
LU1091660909
Kategori
Asien ex Japan
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 oktober 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Gustav Rhenman
Förvaltat fonden sedan
3 oktober 2014
Asia Growth Capital Management ABStrandvägen 5A11451 Stockholm
+46 8 403 745 00http://www.agcm.se
Aktier
92.2 %
Kort ränta
7.9 %

Största regioner

Asien tillväxt 80.6 %
Asien 19.4 %
Mellanöstern 0 %
Storbritannien 0 %

Största branscher

Kommunikation
23.9 %
Finans
22.1 %
Sjukvård
15.0 %
Teknik
14.5 %
Konsument, cyklisk
13.5 %
Fastigheter
9.9 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
8.9 %
Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing one tenth Class A ordinary share
7.1 %
Sinopharm Group Co Ltd H
4.5 %
China Overseas Land & Investment Ltd
4.3 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
4.2 %
Samsung Electronics Co Ltd
3.7 %
Midea Group Co Ltd Class A
3.6 %
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd Class H
3.5 %
Tencent Holdings Ltd
3.5 %
China International Capital Corp Ltd H
3.3 %