Handelsbanken Europa Selektiv

Europa, flexibel storlek bolag
Utveckling 1 år- 2.47 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
294.7 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.23 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.85 %
Varav förvaltningsavgift
1.85 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Europa Selektiv

Fonden placerar i huvudsak i företag på de europeiska aktiemarknaderna. Fondens placeringar koncentrerar innehaven till ett mindre antal företag och placeringar sker normalt i 16 till 35 företag. Placeringarna är inriktade mot företag som historiskt har bevisat att de har en stabil vinstutveckling, starka balansräkningar, sund affärsverksamhet och utdelningstillväxt. Fondens basvaluta är EUR. Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som får investera i följande tillgångsslag i överlåtbara värdepapper, utgivna av företag i Europa eller upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad i Europa som avses i 6 i fondbestämmelserna. Fonden kan också placera i överlåtbara värdepapper utgivna av företag utanför Europa (dock maximalt 10 procent av fondförmögenheten), i penningmarknadsinstrument, i derivatinstrument, i fondandelar (totalt maximalt 10 procent av fondförmögenheten), och på konto i kreditinstitut.

ISIN
SE0005936903
Kategori
Europa, flexibel storlek bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
17 oktober 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Robert Eriksson
Förvaltat fonden sedan
1 december 2018
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
96.5 %
Kort ränta
3.5 %

Största regioner

Euroland 50.4 %
Europa exkl. euroland 29.6 %
Storbritannien 20.0 %
Kanada 0 %

Största branscher

Konsument, stabil
23.9 %
Sjukvård
15.7 %
Finans
15.5 %
Konsument, cyklisk
13.4 %
Industri
12.1 %
Teknik
8.0 %
RELX PLC
5.1 %
SGS AG
4.9 %
Deutsche Boerse AG
4.9 %
Sap SE
4.7 %
ING Groep NV
4.6 %
ROCHE HOLDING LTD
4.3 %