Evli Aktieindex B

Sverige
Utveckling 1 år- 0.51 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1713.77 SEK
Kursförändring en dag
- 0.29 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.5 %
Varav förvaltningsavgift
0.5 %
Resultatbaserad avgift
Ev
Evli Aktieindex B

Placeringsfonden Evli Sverige Aktieindex är en indexfond som investerar i svenska aktier enligt SIX30 avkastningsindexet, med utgångspunkt från att spegla utvecklingen av bolag noterade på Stockholmsbörsen. Fonden följer upp indexets uppbyggnad varvid de aktieserier som har den största omsättningen på Stockholmsbörsen väljs ut enligt börsvärdets viktning. Fonden gör inga aktiva placeringsval eller branschviktningar. Fondens basvaluta är den svenska kronan.

ISIN
FI4000058821
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 maj 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Antti Sivonen
Förvaltat fonden sedan
1 december 2015
Evli Fondbolag Ab, StockholmsfilialAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Aktier
100.0 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 94.4 %
Storbritannien 3.1 %
Euroland 2.5 %
Mellanöstern 0 %

Största branscher

Industri
37.8 %
Finans
21.7 %
Teknik
13.9 %
Konsument, stabil
7.2 %
Konsument, cyklisk
6.0 %
Kommunikation
5.4 %