Cliens Sverige B

Sverige
Utveckling 1 år+ 13.5 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
3783.94 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.38 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.54 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Cl
Cliens Sverige B

Fondens målsättning är att skapa en god avkastning genom aktiv förvaltning. Fonden investerar i såväl stora som små bolag och av fondens medel skall minst 90 procent placeras i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Sverige eller vars finansiella instrument är noterade på svensk marknadsplats. Cliens Sverige har en lång historik och har en hållbarhetsprofil som innebär att fonden inte investerar i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från tillverkning och/eller försäljning av vapen, tobak, alkohol, pornografi eller kommersiell spelverksamhet.

ISIN
SE0004869626
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
15 oktober 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Roger Hedberg
Förvaltat fonden sedan
1 september 2018
Cliens Kapitalförvaltning ABBirger Jarlsgatan 33111 45 Stockholm
+46 8 50650390http://www.cliens.se
Aktier
98.7 %
Kort ränta
1.3 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 91.7 %
Storbritannien 5.4 %
Euroland 2.9 %

Största branscher

Industri
27.1 %
Teknik
22.6 %
Finans
17.2 %
Sjukvård
12.8 %
Konsument, cyklisk
11.7 %
Kommunikation
4.8 %