PriorNilsson Sverige Aktiv A

Sverige
Utveckling 1 år+ 10.68 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-06-03)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
2875.89 SEK
Kursförändring en dag
+ 2.72 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.21 %
Varav förvaltningsavgift
1.2 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Pr
PriorNilsson Sverige Aktiv A

Fonden är en aktiefond med inriktning mot Sverige och får placera medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av svenska bolag. Placering kan dessutom, till högst tio procent av fondens värde, ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som givits ut av bolag från de övriga nordiska länderna eller som är upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad utom EES.

ISIN
SE0004636447
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 oktober 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Torgny Prior
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2012
PriorNilsson ABBox 7136103 87 Stockholm
+46 8 4417702http://www.pnfonder.se
Aktier
96.1 %
Kort ränta
3.8 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 91.3 %
Euroland 8.7 %

Största branscher

Industri
39.7 %
Finans
14.4 %
Fastigheter
13.0 %
Sjukvård
9.0 %
Konsument, cyklisk
8.8 %
Teknik
5.1 %