Allianz Global Metals and Mining A EUR

Branschfond, råvaror
Utveckling 1 år+ 12.42 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-15)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
54.65 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.77 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.86 %
Varav förvaltningsavgift
1.8 %
Resultatbaserad avgift
Al
Allianz Global Metals and Mining A EUR

Fonden investerar på den globala aktiemarknaden, främst inom råvaru-relaterade bolag. Fonden strävar efter att skapa kapitaltillväxt på lång sikt.

ISIN
LU0589944643
Kategori
Branschfond, råvaror
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
22 februari 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
David Finger
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2013
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aktier
97.9 %
Kort ränta
1.6 %
Lång ränta
0.7 %

Största regioner

Kanada 22.8 %
Australasien 20.8 %
Storbritannien 18.4 %
USA 10.6 %

Största branscher

Råvaror
96.2 %
Energi
2.5 %
Industri
1.3 %
ANGLO AMERICAN PLC
7.7 %
Rio Tinto Ltd
4.9 %
BHP GROUP PLC
4.8 %
VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share
4.6 %
RIO TINTO PLC
4.4 %