Brown Advisory US Equity Growth $ A

USA, tillväxtbolag
Utveckling 1 år+ 21.31 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
43.32 USD
Kursförändring en dag
- 0.46 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
5000 SEK
Årlig avgift
1.65 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Br
Brown Advisory US Equity Growth $ A

Cirka 90 procent av fonden kommer att investeras i amerikanska aktier. Fonden investerar i medelstora och stora företag som är börsnoterade eller som omsätts på amerikanska marknader och fondbörser, vanligen sådana vars sammanlagda marknadsvärde överstiger 2 miljarder US-dollar. Fonden kan även investera i värdepapper enligt den amerikanska bestämmelsen 144A i lagen US Securities Act om amerikanska depåbevis, amerikanska statsskuldväxlar, amerikanska statspapper med fast och/eller rörlig ränta samt andra kompletterande likvida tillgångar.

ISIN
IE00B0PVD642
Kategori
USA, tillväxtbolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
29 juni 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Kenneth Stuzin
Förvaltat fonden sedan
2 november 2009
Brown Adv (Ireland) LimitedSecond Floo Ireland
Aktier
97.1 %
Kort ränta
2.9 %

Största regioner

USA 93.3 %
Asien tillväxt 6.7 %

Största branscher

Teknik
27.6 %
Sjukvård
23.4 %
Konsument, cyklisk
9.1 %
Industri
8.8 %
Finans
8.3 %
Kommunikation
8.1 %