Nordnet Indexfond Sverige

Sverige
Utveckling 1 år+ 13.13 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-19)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
491.15 SEK
Kursförändring en dag
- 0.04 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0 %
Varav förvaltningsavgift
0 %
Resultatbaserad avgift
No
Nordnet Indexfond Sverige

Nordnet Indexfond Sverige är en indexfond med inriktning på den svenska aktiemarknaden och fondens målsättning är att generera en avkastning som återspeglar den hos aktieindexet NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI). NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI) är ett marknadsvärdesviktat index med syfte att avspegla avkastningen på Stockholmsbörsen. Indexets sammansättning revideras halvårsvis. I samband med revidering kommer fonden att belastas med transaktionskostnader som är avhängiga storleken på den omsättning som revideringen medför. Dessa transaktionskostnader täcks i sin helhet av Nordnet. Utförlig information kring fondens jämförelseindex kan inhämtas via hemsidan www.nasdaqomxnordic.com.

ISIN
SE0002756973
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 mars 2009

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tobias Övelius
Förvaltat fonden sedan
10 mars 2009
Öhman FonderMäster Samuelsgatan 6103 98 Stockholm
+46 20525300http://www.ohman.se/fonder
Aktier
100.0 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 95.4 %
Euroland 2.1 %
Storbritannien 2.0 %
USA 0.6 %

Största branscher

Industri
34.7 %
Finans
19.4 %
Teknik
11.2 %
Konsument, cyklisk
7.2 %
Sjukvård
6.4 %
Konsument, stabil
6.0 %