Länsförsäkringar Sverige Indexnära

Sverige
Utveckling 1 år+ 2.35 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
363.22 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.06 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.2 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
Länsförsäkringar Sverige Indexnära

Detta är en indexnära fond som placerar i företag som är noterade på aktiemarknaden i Sverige. Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet OMX Stockholm Benchmark Cap med de avvikelser som kan uppkomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondbolaget kan exkludera aktier som ingår i indexet.

ISIN
SE0002656611
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
17 november 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Kieran Doyle
Förvaltat fonden sedan
5 november 2016
Länsförsäkringar Fondförvaltning ABTegeluddsvägen 11-13 Stockholm
+46 8 58840000http://www.lansforsakringar.se
Aktier
97.5 %
Kort ränta
2.5 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 95.5 %
Storbritannien 2.5 %
Euroland 2.0 %
Kanada 0 %

Största branscher

Industri
36.0 %
Finans
20.7 %
Teknik
11.6 %
Sjukvård
7.5 %
Fastigheter
6.2 %
Konsument, stabil
5.6 %