SEB Hållbar Global Indexnära C USD - Lux

Global, mix bolag
Utveckling 1 år+ 2.75 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1.93 USD
Kursförändring en dag
- 0.4 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
0.45 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEB Hållbar Global Indexnära C USD - Lux

Fonden har global inriktning. Den investerar i aktier och överlåtbara aktierelaterade värdepapper som emitterats av bolag över hela världen. Fonden förvaltas passivt med målsättning att efterlikna utvecklingen av fondens jämförelseindex Socially Responsible Index on MSCI All Country World Index. Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Kriterierna är baserade på internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

ISIN
LU0389150375
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
27 oktober 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Rickard Lundquist
Förvaltat fonden sedan
11 juli 2013
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
99.8 %
Kort ränta
0.1 %

Största regioner

USA 59.1 %
Asien tillväxt 7.8 %
Japan 7.1 %
Euroland 7.0 %

Största branscher

Teknik
22.0 %
Finans
15.3 %
Sjukvård
14.0 %
Konsument, cyklisk
13.2 %
Kommunikation
11.6 %
Industri
8.5 %