Sentat Thyra Hedge A

Hedgefond, lång/kort, global
Utveckling 1 år+ 6.06 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-15)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
144.41 SEK
Kursförändring en dag
- 0.06 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
1000 SEK
Belåningsgrad
50 %
Årlig avgift
1.52 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Se
Sentat Thyra Hedge A

Förvaltningen av Thyra syftar till att över tiden och med ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna maximal avkastning på investerat kapital oberoende av marknadsutvecklingen i övrigt. Fonden inriktar sig således på absolut avkastning tillskillnad mot traditionell förvaltning som bygger på att överträffa ett marknadsindex. För att generera en absolut avkastning kommer fonden att arbeta med långa och korta positioner i globala aktier. Det kan ge en mer koncentrerad portfölj än traditionella fonder, men fonden kommer i normalläget att ha en mindre exponering mot aktiemarknaderna då fonden strategi baseras på både långa och korta aktiepositioner.

ISIN
SE0001891490
Kategori
Hedgefond, lång/kort, global
Belåningsgrad
50 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
15 november 2006

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Inge Heydorn
Förvaltat fonden sedan
15 november 2006
Finserve Nordic ABRiddargatan 30114 57 Stockholm
+46 722 51 99 00http://www.finserve.se/
Kort ränta
77.5 %
Aktier
29.5 %

Största regioner

USA 93.5 %
Asien 13.0 %
Mellanöstern 0 %
Asien tillväxt 0 %

Största branscher

Teknik
94.4 %
Kommunikation
5.6 %