SEB Swedish Value Fund

Sverige
Utveckling 1 år+ 2.03 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
242.32 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.04 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.5 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
SE
SEB Swedish Value Fund

Fonden är en aktiefond som främst investerar i stora och medelstora bolag på den svenska marknaden. Upp till 10 procent av dess medel får placeras utanför Sverige. Fonden är en specialfond, vilket innebär att den i högre grad får koncentrera innehaven till ett färre antal placeringar. Detta gör det möjligt för fonden att investera upp till 20 procent i innehav utgivna av ett enskilt bolag, under förutsättning att det sammanlagda värdet av sådana tillgångar, som har högre värde än 10 procent, utgör högst 50 procent av fondens värde. Fondens avkastning påverkas av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor om möjligheten att placera medel utanför Sverige utnyttjas. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.

ISIN
SE0001838004
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
10 november 2006

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jonas Linnell
Förvaltat fonden sedan
3 juni 2019
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
95.9 %
Kort ränta
4.1 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 80.0 %
Euroland 16.4 %
Storbritannien 3.6 %

Största branscher

Industri
34.5 %
Finans
28.5 %
Råvaror
8.3 %
Kommunikation
6.4 %
Teknik
5.8 %
Konsument, stabil
5.6 %