Storebrand Global Multifactor A

Global, flexibel
Utveckling 1 år- 10.68 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-06)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
2306.19 NOK
Kursförändring en dag
- 0.02 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.75 %
Varav förvaltningsavgift
0.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
St
Storebrand Global Multifactor A

Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden använder en modellbaserad förvaltning. Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera och välja ut företag genom en kombination av strategierna value, storlek, momentum och låg volatilitet för att skapa en långsiktig avkastning som överstiger genom snittet på de marknader som fonden placerar på. Fonden är bransch- och regionneutral och investerar normalt i 250-350 medelstora och stora bolag. Fonden följer Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att vi inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av kontroversiella vapen samt produktion av tobak.

ISIN
NO0010346422
Kategori
Global, flexibel
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
19 december 2006

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Andreas Poole
Förvaltat fonden sedan
1 november 2011
Storebrand FonderProfessor Kohts vei 91327 Lysaker
+47 (0) 22 31 50 50http://www.storebrand.no/fondene
Aktier
99.5 %
Kort ränta
0.5 %

Största regioner

USA 57.8 %
Euroland 10.7 %
Kanada 9.6 %
Japan 8.4 %

Största branscher

Teknik
20.4 %
Sjukvård
14.2 %
Konsument, cyklisk
11.6 %
Finans
10.9 %
Industri
10.5 %
Kommunikation
8.9 %