Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Valuta

Aktivera valutakonton

Respektive valutakonto aktiveras under menyfliken min depå följt av Valutakonton i din aktie- och fonddepå. Där klickar man bara på länken Aktivera invid önskat valutakonto.

Vad fyller mina valutakonton för funktion?

Om du vill ha möjlighet att välja när eller om du ska genomföra valutaväxling och själv stå för valutarisken, kan du aktivera valutakonto i respektive valuta. För dig med en aktie- och fonddepå hos Nordnet har du möjlighet att aktivera valutakonton i följande valutor:

 • danska kronor (DKK)
 • norska kronor (NOK)
 • USA-dollar (USD)
 • kanadadollar (CAD)
 • euro (EUR)

Om du aktiverar valutakonton och handlar värdepapper i någon av ovan nämnda valutor kan du således välja om och när du vill genomföra en valutaväxling. Om växling inte genomförs läggs ett lån upp i aktuellt valutakonto vilket du debiteras ränta för. Aktuella räntor för respektive valuta återfinns i vår prislista.

OBS! Detta gäller inte för dig som har någon form av pensionsdepå eller Investeringssparkonto eftersom dessa depåer alltid har automatisk valutaväxling vid handel med utländska värdepapper.

Vid handel med fonder noterade i utländsk valuta sker automatisk valutaväxling, oavsett om du har aktiverade valutakonton för aktuell valuta eller inte.

Valutaväxling

Automatisk valutaväxling:

Vid automatisk valutaväxling räknas belopp du handlar för i annan valuta än SEK om till svenska kronor direkt vid köp och försäljning. Automatisk växling är något dyrare jämfört med om du utför den själv. Däremot slipper du riskera att din depå blir belastad med ränta på grund av att din depå har negativt saldo i en utländsk valuta.

Automatisk växling av utländsk valuta sker förutsatt att du inte själv aktiverat motsvarande valutakonton. Vill du själv ansvara för när du växlar, har du i din aktie- och fonddepå möjlighet att aktivera valutakonto. Hur du gör, kan du läsa om under frågan ”Aktivera valutakonto”.

Vid handel med fonder noterade i utländsk valuta sker automatisk valutaväxling, oavsett om du har aktiverade valutakonton för aktuell valuta eller inte.

I prislistan under menyfliken Tjänster följt av Courtage och länken Utländska värdepapper hittar du valutaspreaden vid automatisk växling.

Viktigt att veta om valutakonton


 • Likviddagar kan medföra att ränta debiteras om du säljer svenska värdepapper samt köper utländska värdepapper och växlar beloppet innan likviddagen infallit.
 • Olika marknader kan ha olika antal likviddagar.
 • Du kan minska valutarisken genom att inte växla efter värdepappersköpet. Du kan maximalt växla ett belopp som motsvarar fem gånger depåvärdet. Ett negativt saldo i en valuta medför att det valutakontot belastas med utlåningsränta.
 • Kontot i SEK kan inte avslutas.

Mer information finns i Allmänna bestämmelser för depå-/kontoavtal avsnitt C som du hittar genom att klicka på Blanketter under menyfliken Tjänster.

Negativt saldo på valutakonto

Ett negativt saldo på ett valutakonto kan uppstå om du handlar ett utländskt värdepapper för mer pengar än vad du har tillgängligt i motsvarande valuta. Om du då inte växlar utan väljer att ha kvar skulden i den utländska valutan på din depå kommer du få betala utlåningsränta i den valutan. Ränta beräknas på ditt så kallade likviddagssaldo. Det tar därför två bankdagar efter att du gjort ett utländskt aktieköp (tre bankdagar för utomeuropeiskt aktieköp) till dess att utlåningsränta börjar beräknas på din depå. Aktuella räntesatser hittar du på fliken Tjänster följt av Prislista.

Observera att utlåningsränta kapitaliseras månadsvis vid varje månadsskift.

Hur fungerar mina valutakonton vid handel på utländska marknader?

Vid handel med en aktie på en utländsk börs avräknas affären olika beroende på om du har aktiverat valutakonto för den valuta som värdepappret handlas i eller inte. Har du endast ett valutakonto i din huvudvaluta SEK kommer samtliga affärer att omräknas till svenska kronor direkt vid köp eller försäljning. Om du däremot har ett valutakonto för aktuell valuta (gäller endast på aktie- och fonddepåer) avräknas affären i den valuta som aktien handlas i. Då har du möjlighet att själv välja om och när du vill växla den utländska valutan till svenska kronor.

Exempelvis om du handlar aktier på Oslobörs och har ett aktiverat valutakonto i NOK, då kan du själv välja att ha medel för affären på valutakontot. Om du inte genomför någon växling innan affären, uppstår det ett negativt saldo på kontot så kommer kontot efter två likviddagar att belastas en utlåningsränta, även om du har motsvarande belopp på något annat valutakonto. För att undvika utlåningsränta kan du själv utföra en växling mellan dina olika valutakonton. Det gör du enkelt i inloggat läge genom att klicka på menyfliken min depå och rubriken Valutakonton, eller klicka här. Där kan du välja mellan följande två metoder:

Växla allt:

Då växlas hela beloppet i den utländska valutan till svenska kronor. Det är lämpligt att använda Växla allt senast två dagar efter värdepappersaffären om du inte vill ha någon position i den utländska valutan.

Växla valutor:

Du väljer då vilken valuta som ska köpas eller säljas samt från och till vilken valuta du önskar växla. Det är lämpligt att använda den här funktionen om du till exempel vill växla ett mindre belopp eller vill ta en position i en valuta.

Observera:

 • Vid handel med fonder noterade i utländsk valuta sker automatisk valutaväxling, oavsett om du har aktiverade valutakonton för aktuell valuta eller inte.
 • Notera att vid handel med utomeuropeiska värdepapper tillämpas tre likviddagar.

Avsluta valutakonton

För att avsluta eller inaktivera ett valutakonto går du in under menyfliken min depå följt av Valutakonton. Där klickar du sedan på länken Inaktivera invid det aktuella valutakontot.

Observera att valutakontot måste vara nollställt för att kunna inaktivera det.

För att nollställa ett valutakonto med positivt saldo, klicka då bara på "Växla allt"-länken invid kontot. Om du vill nollställa ett konto med ett negativt saldo ta då hänsyn till den upplupna räntan innan du växlar.

Mer om

Valuta


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.