Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Pension

Vad är Nordnet Tjänstepension?

Nordnet Tjänstepension är en pensiondepå där du själv har möjlighet att placera dina pensionspengar aktier och fonder, aktieindexobligationer samt i likvida medel. Pensionen betalas tidigast ut vid 55 års ålder och måste betalas ut under minst 5 års tid *.

Din tjänstepension bekostas av din arbetsgivare. I många fall får du själv bestämma över utvalda delar, t ex hur du vill placera dina pensionspengar samt vilka familjeskydd du vill ha och behöver. Hos Nordnet Pension gör du allt detta via en personlig depå på Internet. Det ger dig full kontroll på ditt sparande och du kan snabbt och enkelt byta fonder och aktier samt förvalta din pension på bästa sätt.

Hos Nordnet Pension får du ett komplett trygghetspaket med förmånligt pensionssparande utan kapitalavgifter med valbara familjeskydd och ersättning vid långtidssjukdom. Nordnet Pension tillhandahåller individuell tjänstepensionsplan, Alternativ ITP (s k tiotaggarlösning), avgångspension, löne- och bonusväxling samt andra typer av kompletterande livförsäkringslösningar. Och vi hjälper gärna dig och din arbetsgivare att hitta rätt alternativ för just er.

Med Nordnet tjänstepension får ni full frihet att placera i aktier på sju marknader, fonder och pensionsanpassade fond i fonder samt aktieindexobligationer. Detta i kombination med låga avgifter och praktiska tjänster som ger dig stöd och vägledning gör stor skillnad!

*) Det finns dock ett undantag som medger utbetalning under 3 år, mellan 62-65 års ålder. Detta är endast möjligt om utbetalningsstarten sker i den månad då du fyller 62 år.

Läs mer om tjänstepension

Hur beskattas min tjänstepension?

Tjänstepension beskattas precis som lön, det vill säga genom inkomstbeskattning vid utbetalningstillfället.

Du betalar ingen kapitalvinstskatt på vinster som uppkommer i försäkringen utan betalar enbart avkastningsskatt på försäkringens totala värde per den 1 januari varje år. Avkastningsskattens storlek beror på föregående års genomsnittliga statslåneränta (dock lägst 0,5%). För 2019 är den 0,48 %. Detta innebär att avkastningsskatten för 2019 blir 0,075 % (dvs 15 % av 0,5 %).

Tjänstepension är en avdragsgill post för arbetsgivaren.

Kan Nordnet hjälpa mig att välja fonder?

För den som önskar hjälp och vägledning med att välja fonder finns Nordnet Fondrådgivaren till förfogande. Genom att besvara ett antal frågor får den försäkrade en tydlig bild av sin riskprofil och därefter ett konkret fondförslag anpassat efter personens behov och långsiktiga sparande. Fondrådgivaren återfinns under menyfliken Fonder.

Se även Nordnet Top 30 som är ett urval av 30 fonder baserat på en urvalsprocess där våra fondexperter sorterar hela vårt fondutbud i 10 breda geografiska kategorier. Ur varje kategori plockar de fram tre fonder som de bedömer har bäst förutsättningar att tillhöra de främsta inom respektive kategori framöver. Nordnet Top 30 återfinns under menyfliken Fonder.

Hur kan jag placera pengarna som arbetsgivaren betalar till min tjänstepension?

Hos Nordnet Pension kan du placera dina pengar i fonder, aktier, aktieindexobligationer samt i kontanter. Din arbetsgivares pensionspolicy och/eller vissa typer av försäkringslösningar kan medföra vissa begränsningar gällande vilka värdepapper du kan placera i. Det är inte tillåtet att handla med derivat och warranter eller med Nordnetaktien.

Vilka värdepapper kan jag handla inom ramen för Nordnet Tjänstepension?

I en tjänstepensionsförsäkring kan du placera i följande finansiella instrument:

Värdepapper och börser:

 • Aktier upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm/Helsingfors/Köpenhamn
 • Aktie upptagna till handel på Oslo Börs och Oslo Axess
 • Aktier upptagna till handel på Nordic Growth Market (NGM)
 • Aktier upptagna till handel på Deutsche Börse-Xetra och andra tyska regionala parkettbörser
 • Aktier som handlas på Spotlight Stock Market
 • Aktier som handlas på First North
 • Aktier som handlas på Nordic MTF
 • Övriga aktier som handlas på en reglerad marknad/MTF eller motsvarande marknadsplats i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Kanada och USA enligt Nordnets ordinarie utbud.

Övriga värdepapper:

 • Investeringsfonder (både värdepappersfonder och specialfonder)
 • Övriga fonder enligt Nordnets ordinarie utbud
 • Aktieindexobligationer och andra värdepapper som är klassade som överlåtbara värdepapper.
 • Aktieindexobligationer och andra värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller MTF via Nordnets elektroniska handelsplattform
 • Obligationer, konvertbler och förlagslån som handlas på Nasdaq OMX Stockholm, SOX, NGM, First North och Spotlight Stock Market
 • S.k. Open End-certifikat som är klassade som överlåtbara värdepapper
 • Tecknings-, inlösen- och utdelningsrätter
 • Teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier vid nyemission

Placeringsmöjligheterna kan utökas eller begränsas beroende på vad som vid var tid godkänns av Nordnet.

Observera att det i fondförsäkring endast går att placera i Investeringsfonder enligt lag (2004:46) om Investeringsfonder samt i övriga fonder enligt Nordnets ordinarie fondutbud och att depån endast får innehålla likvider i samband med utbetalning.


Vilka värdepapper kan jag inte placera i inom ramen för Nordnet tjänstepension?

I Nordnets tjänstepension kan du inte placera i följande värdepapper:

 • Derivat (t ex warranter, terminer, optioner, swappar)
 • Aktier som inte handlas på en reglerad marknad eller MTF eller motsvarande marknadsplats utanför EU (onoterade aktier)
 • Nordnetaktien eller andra finansiella instrument kopplade till Nordnet AB (publ)

Observera att det i fondförsäkring endast går att placera i Investeringsfonder enligt lag (2004:46) om Investeringsfonder samt i övriga fonder enligt Nordnets ordinarie fondutbud och att depån endast får innehålla likvider i samband med utbetalning.

Hur ändrar jag utbetalningsuppgifter i min tjänstepension?

Utbetalningstidpunkt innan utbetalningen startat:

Du kan själv skjuta upp din utbetalningstidpunkt innan utbetalningen har startat. Om du vill tidigarelägga utbetalningstidpunkten och du fortfarande är anställd hos försäkringstagaren ska detta godkännas av arbetsgivaren. Utbetalning är tillåtet mellan 55 och 105 års ålder.

Utbetalningstid efter att utbetalningen startat:

Under de första fem åren kan du ändra till längre utbetalningstermin, det vill säga från månadsutbetalning till kvartals-, halvårs- eller årsvis utbetalning. Har du årsvis utbetalning kan du däremot inte ändra försäkringen under de första fem åren.

Utbetalningsbelopp:

Har du fondförvaltning under utbetalningstiden och mer än fem års utbetalningstid, kan du enkelt efter de fem första utbetalningsåren öka utbetalningarnas storlek genom att sänka antalet utbetalande år. Efter fem års utbetalningstid kan du även pausa dina utbetalningar.

Ändring av utbetalningsuppgifter

Försäkringsform vid utbetalning (fond- eller traditionell försäkring) och utbetalningskonto kan du själv ändra från inloggat läge under menyfliken min depå följt av Försäkringsbesked och länken "Ändra utbetalningsuppgifter". Ändring kan även ske på blankett.

Resterande ändringar av starttid för utbetalning, utbetalningstid, utbetalningsperiodicitet mm ändras genom att skicka in blanktten Ändring av Utbetalningsuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändring av återbetalningskydd och förmånstagare

För att ändra ditt återbetalninsgkydd skickar du in blanketten Ändring av återbetalningsskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att ändra förmånstagare skickar du in blanketten Ändring av förmånstagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Alla blanketter återfinns även under menyfliken Tjänster följt av Blanketter och menyfliken Tjänstepension. Blanketten skickas till oss via post och ni kan skicka dem portofritt till följande adress:

Frisvar (ska stå istället för frimärke)

Nordnet Bank AB

20538370

110 30 Stockholm


Vilka finansiella instrument säljs av vid utbetalning?

Vid traditionell förvaltning ska du själv sälja av så att det finns likvider inför utbetalningen. Dessa likvider ska finnas tillgängliga den 1:a i varje utbetalningsmånad för att du ska vara helt säker på att Nordnet inte påbörjar försäljning inför din utbetalning. Om likvider saknas kommer Nordnet Pension att sälja av i första hand investeringsfonder. För traditionell försäkring avyttras i andra hand aktier eller aktierelaterade värdepapper. Normalt tas det största fondandels- respektive aktieinnehaven i försäkringsdepån först i anspråk. I en fondförsäkring kan du inte själv välja vilket innehav som ska säljas av.

Hur kan jag se vilket förmånstagarförordande jag har valt?

När du är inloggad på din depå klickar du dig in på menyfliken min depå följt av Försäkringsbesked. Längst ner under rubriken "Försäkring" finns information om vilket förmånstagarförordnande som gäller för din försäkring.

Vad är skillnaden mellan fondförsäkring och traditionell försäkring?

Fondförsäkring

I en fondförsäkring tillåts den försäkrade enbart placera i fonder. Vid utbetalning innebär en Fondförsäkring att utbetalningsbeloppen varierar. Vi beräknar storleken på varje enskild utbetalning genom att ta det aktuella värdet på tillgångarna i försäkringsdepån och fördelar det på antalet kvarvarande utbetalningar enligt utbetalningsplanen.

Traditionell försäkring

En traditionellt förvaltad depåförsäkring hos Nordnet Pension innebär stor flexibilitet där du som försäkrad tillåts placera i fonder, aktier, aktieindexobligationer eller välja att ligga i likvid. Observera att detta skiljer sig en del från andra försäkringsbolag där traditionell förvaltning innebär att försäkringsbolaget i de flesta fall förvaltar kapitalet åt dig som kund. Vid utbetalning innebär en Traditionell försäkring att utbetalningarna av ålderspensionen kommer att göras med 3 % per år under de första 5 åren. Därefter sker utbetalningen på samma sätt som i en fondförsäkring, d.v.s. försäkringens värde delat på kvarvarande utbetalningstid. Om utbetalning ska ske i fem år utbetalas hela försäkringens värde tillsammans med sista utbetalningen.

Observeraatt du kan ha en försäkringsform vid inbetalning till ålderspensionen och en annan försäkringsform vid utbetalning från ålderspensionen. Den ändring du kan göra här gäller försäkringsformen vid utbetalning. Som standard är försäkringsformen vid utbetalning fond- försäkring. Om du vill ha kvar traditionell försäkring även under utbetalningstiden måste du välja detta under fliken Depå följt av Försäkringsbesked. Där kan du sedan välja länken "Ändra försäkring" så kan du göra ditt val. 

Vem får mina pengar om jag avlider?

När du tecknar en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd ser du till att pensionspengarna går till dina anhöriga om du dör innan de har betalats ut. Du kan välja att återbetalningsskyddet går till en specifik förmånstagare – ofta någon av dina anhöriga. Om du inte gör ett sådant val betalas pengarna ut i följande ordning: Make/maka/sambo/registrerad partner och barn.

Du kan också helt välja bort återbetalningsskyddet. Då får du i stället ta del av så kallade arvsvinster – det vill säga utbetalningar från andra som dör och som också avstått från att teckna återbetalningsskydd. Statistik visar att man kan höja den egna pensionen med 10-20 procent genom att välja bort återbetalningsskydd.

Återbetalningsskydd eller inte? Det vanliga är att den som har familj ser fördelar med att ha återbetalningsskydd – medan den utan familj väljer bort det. Men det är bara du som kan avgöra vad som passar dig bäst.

Vad händer om Nordnet Pension går i konkurs?

Försäkringstagare har ett mycket starkt skydd om Nordnet Pension skulle gå i konkurs eller bli föremål för utmätning. Försäkringstagarens skydd är i många fall långt bättre än vad den beloppsbegränsade insättningsgarantin respektive investerarskyddet erbjuder. Skyddet innebär:

Försäkringstagare har en så kallad förmånsrätt vid utmätning och konkurs.

Förmånsrätten är inte beloppsbegränsad så som insättningsgarantin och investerarskyddet är.

Den som har tecknat en försäkring i Nordnet Pension får enligt förmånsrättslagen automatiskt en förmånsrätt som gäller om utmätning skulle ske hos Nordnet Pension eller om Nordnet Pension skulle gå i konkurs.

Finansinspektionen utövar löpande tillsyn av att Nordnet Pension följer de regler som gäller för skuldtäckningsregistret och vidtar åtgärder om de anser att skuldtäckningsregistret inte sköts på rätt sätt.

Mer om

Pension


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.