Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur amorterar jag på mitt bolån?

Amortera enligt amorteringskravet

Omfattas ditt bolån av amorteringskrav så drar Nordnet amorteringskostnad och räntekostnad från aktie- och fonddepån som öppnades i samband med ditt bolånekonto. Du är själv ansvarig att säkerställa att tillgängliga medel finns på kontot vid dragningen sista bankdagen i månaden. Är du osäker vilken aktie- och fonddepå som är kopplad som ränte- och amorteringskonto så ser du det under bolånets kontoöversikt.

Engångsamortering

Vill du göra en extraamortering på ditt bolån så gör du enkelt en intern överföring till ditt bolånekonto (inte aktie- och fondkontot). Observera att pengar som sätts in på bolånekontot inte kan tas ut igen.

Amortera ned hela lånet

Om du överfört hela bolånets belopp via en intern överföring så ber vi dig att även kontakta Nordnet via meddelande från inloggat läge så att vi kan notera att bolånet är amorterat och därmed släppa panten. Observera att ev. upplupen ränta  kommer att debiteras från räntedebiteringsdepån.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm