Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur sätts räntan för Nordnets bolån?

Nordnet:

Räntan baseras på den officiella räntan STIBOR 3 månader plus ett påslag. Du har också möjlighet att få en rabatt, baserad på dina samlade tillgångar hos Nordnet Bank och Nordnet Pensionsförsäkring. Om värdet på dina tillgångar sjunker kan du få en lägre rabatt - och därmed en högre ränta.

Vidare baseras din rabatt på belåningsgraden. Om belåningsgraden stiger genom att värdet på bostaden sjunker, kan du få lägre rabatt - och därmed en högre ränta.

Det finns ingen möjlighet att förhandla om räntan - det är enbart ovanstående faktorer som avgör vilket pris du får.

Räntan sätts om var tredje månad.

För en fullständig förteckning över aktuella bolåneräntor, se prislistan under rubriken Räntor / Bolån för Private Banking.

Stabelo:

Stabelo erbjuder alla kunder en och samma ränta som utgår från den faktiska genomsnittsräntan från de sex största bolånegivarna och en rabatt mot det oviktade genomsnittet av dessa. Rabatten varierar något baserat på marknadens förutsättningar men målet är att Stabelo ska vara billigare än snittet av de sex största bolånegivarna.

Befintliga och nya kunder får samma låga ränta när räntorna läggs om. Du behöver därför aldrig lägga tid på att bevaka dina rabatter eller oroa dig för att räntan läggs om till en högre nivå än vad som gäller för nya kunder. Räntor med 3 månaders löptid läggs om den tredje onsdagen den tredje månaden i varje kvartal. Övriga bindningstider läggs om till gällande 3 månaders ränta vid räntebindningstidens slut. När du ansöker om ett nytt lån hos oss får du den räntan som gäller på utbetalningsdagen.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka