Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Hållbar Pension januari 2023

Detta inlägg är marknadsföring.

Nordnet Hållbar Pension är en aktivt förvaltad blandfond med hållbarhetsfokus som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som avser att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

Kommentar januari 2023

Marknaden

Årets börser rivstartade i positiv anda. Återöppningen i Kina samt en varm vinter i Europa tog bort den omedelbara recessionsrisken. Lägg därtill ett par månader med avtagande inflation i USA och centralbanker som närmar sig slutet av räntehöjningscykeln så blev det en perfekt cocktail för god riskaptit vid årets inledning. Svenska aktier steg ungefär 7,5 procent medan globala aktier steg 7 procent. Den svenska 10-åriga obligationsräntan sjönk cirka 35 punkter under månaden.

Fonden

Fonden avkastade 5,09 procent och index 4,98 procent under månaden. Fondens jämförelseindex är en sammanvägning av 30 % MSCI AC World Total Return Net, 30 % OMX Stockholm Benchmark Cap, 20 % OMRX Money Market och 20 % OMRX Total Bond. Den positiva avkastningen förklaras av att aktier och i synnerhet svenska aktier haft en stark utveckling under månaden. Relativt index har allokering bidragit positivt på grund av övervikt mot små bolag och tillväxtmarknader. Värdepappersvalet i svenska och globala aktier har också bidragit positivt medan den korta räntedurationen bidragit negativt. Under månaden har inga större förändringar gjorts i fonden. Aktieandelen i fonden är cirka 57 procent.

Utsikter

Värderingen för obligationer ser sedan årsskiftet mer attraktiv ut, i synnerhet utgör amerikanska obligationer ett alternativ till aktier. Konjunkturutsikterna är negativa då tillväxttakten håller på att avta samtidigt som den amerikanska centralbanken minskar de penningpolitiska stimulanserna. Sammantaget är vi defensiva och har en undervikt mot svenska aktier och neutral vikt mot globala aktier.

Till fonden Nordnet Hållbar Pension

Erik Nilsson, Öhman Fonder
Erik Nilsson, Öhman Fonder

Erik är allokeringsansvarig på Öhman Fonder och förvaltar bland annat fonden Nordnet Hållbar Pension.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm