Långt kvar till jämställt sparande

Stort tack till alla som var med och gjorde Nordnets fullbokade tjej-event i Stockholm och Göteborg till den stora succé som vi hoppats på. Vi hoppas att ni tyckte att det var lika inspirerande och lärorikt som vi.  I samband med dessa temakvällar har vi på Nordnet Bank även genomfört en undersökning för att kartlägga likheter och skillnader mellan män och kvinnors sparande. Vi kunde konstatera att vi har mycket kvar att göra inom sparområdet för att uppnå någonting som skulle kunna kallas jämställt.

Skillnader mellan män och kvinnors portföljer

Våra olikheter visade sig vara mer markanta än våra likheter. Den mest påtagliga skillnaden är att kvinnor är väsentligt mindre aktiva i sitt sparande. I många fall försämras kvinnornas avkastning på grund av passivitet. Männen gör i genomsnitt drygt tre gånger så många aktieaffärer som kvinnor och har även betydligt fler värdepapperstillgångar. Detta behöver inte betyda att männen sprider riskerna i större utstäckning än kvinnorna, utan visar snarare på ett större engagemang i sitt sparande. Men att antalet transaktioner bland män är så mycket högre skulle även kunna vara ett resultat av att männen agerar mer impulsivt på kortsiktiga fluktuationer i aktiekurserna. Kvinnor diversifierar istället sina risker genom att i större utsträckning investera i fonder och kan på det sättet få en bättre spridning bland olika branscher och bolag. Istället för aktiefonder tenderar kvinnor även att föredra olika typer av räntefonder. De är mindre riskfyllda än aktiefonderna men ger generellt även en lägre avkastning.

Vanligt att kvinnor bara äger fonder

Var tredje kvinna bland Nordnets kunder äger endast fonder. Motsvarande siffra bland män är var sjätte kund. Vi kan även se att kvinnorna är mer aktiva i sitt fondsparande än männen. Kvinnorna har även en jämnare avkastning i sitt sparande, men den är generellt lägre. Det beror på den högre andelen räntebaserade fonder.

Kvinnor gillar börsens storbolag

När det gäller aktieägande ser vi däremot en överrepresentation av män. När kvinnor väl placerar sitt kapital i aktier investerar de oftast i Sveriges största bolag. Folkaktier som Ericsson, Swedbank och SEB är bland de vanligaste aktierna i den kvinnliga portföljen. Män däremot investerar oftare i högriskbolag och i listan med de bolag som har högst andel män som ägare så återfinns inget av börsens storbolag.

Vilken är den bästa portföljen?

Vilken portfölj är då bäst att investera i? Är det den kvinnliga portföljen som har färre antal värdepapperstillgångar, större antal fonder och investerar i de största bolagen på börsen? Eller den manliga portföljen som till  största del utgörs av aktier, placerar i mindre bolag och har en mer aktiv handel?

Allt handlar tillslut om hur mycket risk du som investerare är beredd att ta. Den kvinnliga portföljen är mindre riskfylld, och den kommer generellt ge en lägre men jämnare avkastning. Den manliga portföljen är däremot mera riskfylld och kommer uppleva större svängningar, men den förväntade avkastningen är samtidigt högre. Om jag skulle ge något råd till såväl kvinnor som män så är det att ta mer intryck och lära av varandra.

Shareville – ett sätt att lära av varandra

Det är därför med stor glädje som vi på Nordnet nu kan presentera Shareville – den nya tjänsten som möjliggör för våra kvinnliga och manliga sparare att lära och inspireras av varandra. På Shareville kan du följa mig, EvaNordnet, vår sparekonom Günther Mårder, GüntherNordnet, och tusentals andra skickliga sparare.

Dags att vi börjar lära av varandra. Vi ses på Shareville!

/Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet.

Läs även:

Nu lanseras Shareville

 

Eva Trouin
Eva Trouin
Fd. Sverigechef Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer