Hoppa till huvudinnehållet

Relativ- eller Absolutavkastning

Relativavkastning eller absolutavkastning?

Vanliga värdepappersfonder har ofta ambitionen att vara relativavkastande vilket betyder att man försöker följa eller slå det index man relaterar mot. En svensk aktiefond försöker följa med svenska aktiemarknaden med ambitionen att slå denna. Om börsen går upp 10% och fonden går upp 11% så har den lyckats, lika så om börsen faller -20% och fonden bara backar -18%.

Hedgefonder har ofta ambitionen att vara absolutavkastande vilket innebär att man alltid ska leverera en positiv avkastning, oavsett om börsen går upp eller ner.

Detta är bara två olika inriktningar på vad fonden vill leverera för form av avkastning. I verkligen så är det långtifrån alla fonder som slår sitt relativindex eller alltid ligger på absolut positivt resultat.

Alfa- eller betaavkastning?

När man kollar på den avkastning som fonden har genererat så pratar man ibland om alfa- och betaavkastning för att bedöma hur duktig en förvaltare varit. Beta delen är det som skapas naturlig av marknaden som helhet, alfa är den del utöver börsens avkastnings. Hur marknaden som helhet utvecklas mäter man genom ett aktieindex. Beroende på vad en fond har för placeringsstrategi så kommer den jämföra sig mot olika index.

Den avkastning som fonden skapar utöver den marknad som man mäter sig mot betraktas som alfaavkastning. En passiv fond som har som uppgift att följa ett index har således bara en betaavkastning. Har en fond höga avgifter så kan man motivera detta om fonden lyckats skapat en hög alfaavkastning som överväger denna avgift. Passiva fonder som bara har en betaavkastning kan också ha fondavgifter, detta kan motiveras genom att fonden ger din som investerare tillgång till marknader som annars är svåråtkomliga.

Fundera över vad det är för fond du väljer att spara i, det kan hjälpa dig utvärdera fondens prestation med tiden. Var medveten om det är en fond som har ambitionen att skapa alfaavkastning eller om det är en passiv fond som förlitar sig på betaavkastning. En väldiversifierad fondportfölj kan bestå av både alfa- och betaavkastande fonder.

Exempel

  • En globalfond kan mäta sig mot MSCI World Index.
  • En Sverigefond kan mäta sig mot OMXS Benchmark Index.
  • En räntefond kan mäta sig mot OMRX Treasury Bill Index