Hoppa till huvudinnehållet

När ska man sälja?

Ofta läggs mycket fokus på att köpa aktier, men tillfället att sälja en aktie av rätt anledning är minst lika viktig. Det är just rätt anledning som är nyckelordet i sammanhanget. Rent praktiskt är det inte särskilt svårt att göra sig av med aktier. Det är bara klicka på säljknappen och sen välja ett pris som någon är villig att köpa dina aktier för så kommer du få sålt dina aktier.

Frågan många investerare ställer sig är huruvida det är rätt tillfälle att sälja. Här kommer några tips för att hjälpa dig fatta bättre beslut inför att sälja dina aktier.

De enda två anledningarna till att sälja aktier

  • Du behöver pengarna till annat än aktieinvesteringar
  • Du tror inte längre på den aktien du vill sälja

Den första är rätt enkel och hör starkt ihop med anledningen till varför du en gång köpte dina aktier. Du hade kanske ett tydligt sparmål och nu är det dags att realisera detta målet. Exempelvis att köpa bostad, ta ut pensionen, genomföra en större resa eller något annat du sparat till.
Enda rådet där är att från start ha ett mål som sträcker sig över flera år. Aktiemarknaden är volatil på kort sikt och är därmed mer lämplig att spara på en längre tidshorisont.
När det väl är dags att använda pengarna för konsumtion så är det enkelt att sälja, för detta var ju din ambition från början.

Den andra anledningen, att sälja när du inte längre “tror på aktien” kräver mer förklaring och ett robust förhållningssätt för att lyckas med.

När är en aktie fullvärderad?

När man väl gjort sin analys av ett bolag och bestämt sig för att köpa är det få som också satt en säljkurs eller åtminstone satt rimliga kriterier för att sälja av.
Mitt råd är att när du köper en aktie, ska du alltid ha en målkurs, som ska motsvara en nivå då du anser att aktien är övervärderad. Förslagsvis kan du sätta en målkurs för 3-5 års sikt och har du sedan uppnått hela eller delar av vinsten tidigare, säljer du av och gör en ny analys. Alternativt att du reviderar den målkursen.

Poängen är att ha redan innan du köper en uppfattning om när det inte längre är värt att äga aktien. Detta är sällan så enkelt som en prisnivå. Då aktiepriset är en spegling av företag du investerat i är det mer relevant att kolla på företaget. Försök bygg en uppfattning om när företaget inte längre rör sig i rätt riktigt, för då kan det vara läge att sälja.

Sälj efter investeringsstrategi

En annan anledning till försäljning kan vara styrt av den strategi som du har. Exempelvis om du har bestämt dig för en aktieportfölj med 10 stycken olika aktier jämt fördelade. Då bör du överväga att sälja av hela eller delar av ett innehav som rusat i värde och därigenom utgör en för stor del av din portfölj. Att balansera sin risk kan därmed vara en anledning att sälja av.

Motargumentet mot detta är; Aktier som stiger går det ju bra för och det är ju dumt att sälja aktier som går bra. Detta är faktiskt ett rimligt argument, men det som ska avgöra är din investeringsstrategi.
Om din strategi är att ha en portfölj med jämn fördelning så bör du sälja om en aktie blivit för stor.
Om din strategi är att investera i ojämnt fördelat och är villig att ha en högre risk i portföljen genom att låta en aktie växa så kan du behålla denna aktie.

Sälj till varningslampor

Om vd:n eller revisorn, för bolaget du äger aktier i, plötsligt avgår eller om de senarelägger en rapport bör du dra öronen åt dig. Händelser som sker plötsligt och känns omotiverade ska man vara vaksam på. Om man äger aktier i ett sådant bolag och har uppnått en bra avkastning, kan detta vara ett tillfälle att sälja av delar eller hela innehavet för att avvakta och se vad som händer.

Om ledande befattningar så som vd:n eller ekonomichef plötsligt säljer av stora poster aktier inför en rapport utan att ge en rimlig anledning kan det också vara ett tillfälle att sälja av även för dig.

Håller bolaget vad de lovar? Om inte, sälj!

Inför att du köpte aktien har du räknat och analyserat på företagets försäljnings- och vinstprognoser. Följ upp dessa och se ifall de uppfylls. Skulle målen som företaget kommunicerat inte nås kan detta innebära ett trendbrott och du bör överväga att sälja.

Skatt vid sålda aktier

Tidigare var det vanligt att sälja sina innehav av skatteskäl för att kvitta vinster mot förluster. Detta bör inte vara en avgörande anledning till att sälja ett innehav, däremot kan det vara något att ta hänsyn till efter att du bestämt dig för att sälja.

Ett alternativ är också att välja att spara i ett ISK eller KF, för att beskattas schablonmässigt och därmed undvika detta helt.

Sälja när kursen går ned?

Genom att studera historiska nyckeltal kan du lära dig ett bolags normala, lägsta och högsta värdering. När du märker stora avvikelser kan det vara läge att agera, och kan du historiken kommer du ha en bra känsla för vad som komma skall.
Detta börjar dock närma sig att försöka tajma marknaden och det är generellt väldigt svårt. Se till att du har en anledning som du kan argumentera för, om det bara är en “känsla” så kanske det inte är anledning nog att sälja.

Det är kraftiga kursrörelser på börsen, dags att sälja?

Emellanåt uppstår det kraftiga rörelser på börsen. Det kan bero på externa faktorer så som en finanskris eller oroligheter för krig eller ökad risk för en sjukdomspandemi. Det som händer när börsen börjar känna vittring till kris så agerar investerarkollektivet sällan helt rationellt. Det är inte konstigt för sällan finns det några rationella svar på alla frågetecken som dyker upp.
Tipset är att hålla huvudet kallt och försöka återkoppla till något av ovanstående argument.

Det är sällan en bra idé att blint köpa eller sälja för att alla andra gör så. Håll hårt i din strategi och försök se långsiktigt på vad som händer.

Ett avslutande tips, om du någon gång skulle känna dig osäker på ett innehav och inte kan bestämma dig för om du ska behålla eller sälja – sälj hälften eller delar av det!