Hoppa till huvudinnehållet

Hur tjänar man pengar på aktier?

Den som äger aktien äger vinsten

Äger du en aktie, då äger du en del av det företag och får därmed din andel av företagets vinst – svårare än så behöver inte aktier vara.

Det finns två sätt för dig att få ta del av vinsten och på så sätt tjäna pengar på aktier. Det ena är att man köper till ett lågt pris och sedan lyckas sälja på ett högre pris, alltså en prisökning. Varför priset stiger är för att vinsten stiger eller att många investerare tror att vinsten kommer stiga framöver.

Det andra sättet är att man äger aktier över en längre tid och får ta del av en utdelning. Detta är en direkt transferering av företagets vinst till dig som aktieägare, alltså pengar in på kontot.

Hur tjänar man pengar på prisökning?

Varje aktie har ett pris som man betalar på marknaden, detta är vad någon just nu är villig att sälja aktien för. Om företaget växer och ökar sina vinster så brukar aktiekursen att stiga därefter.

Det är skillnad på pris och på värde. När du köper en aktie så betalar du ett pris, i Volvo exemplet 61,8kr, men vad aktien representerar är värdet. Vi kommer prata mer om värdet på aktier och ur man analyserar i den avancerade delen, men tänk på det redan nu att priset säger ingenting om hur billig en aktie är.

Om en aktie kostar 1kr/st eller 250kr/st är bara priset och säger inget hur dyr eller billig en aktie är, utan värdet på företaget som aktien representerar säger allt om hur billigt/dyrt aktiens pris är.
Köp aktier i företag som du förstår och vill äga för att du tror på deras produkt eller tjänst.

Exempel:
Köpte du Volvo ser. B i början av januari 2010 så kostade en aktie
61,8 kr (1a jan 2010). Om du så sålde fem år senare i januari 2015 så var priset 96,9 kr (31 jan 2015). Då hade dina volvoaktier ökat i pris med ca 57%

Hur tjänar man på utdelning?

Som aktieägare hur du rätt att ta del av den eventuella vinst som skapas. Denna vinst kan ibland delas ut helt eller delvis till aktieägarna. En utdelning innebär enkelt att du som aktieägare får pengar in på ditt konto.

För svenska aktier så är det vanligast med utdelning en gång per år och detta på våren, men vissa företag väljer att dela upp utbetalningen utspritt på flera tillfällen under året.

Det är inte alla företag som har en utdelning, utan vanligast är bland de större företagen som funnits ett tag och gör stor vinst. Köper du mindre företag så tror du mer på dess förmåga att växa och göra vinst i framtiden.

Hur mycket ett företag delar ut i förhållande till aktiepriset brukar kallas för direktavkastning. Ju högre direktavkastning desto mer utdelning får du. Tänk på att utdelning är pengar som försvinner från företaget ut till aktieägarnas konton, så ju mer som delas ut ju mindre blir kvar i företaget för att investera för framtiden. Välj inte en aktie bara för att den har hög direktavkastning, utan välj för att du tro på företaget och gillar deras produkt eller tjänst och att företaget har råd att ge utdelning även i framtiden