Hoppa till huvudinnehållet

Vad händer när hävstångsinstrument knockas?

Det är kraftiga rörelser på både börser och i andra tillgångsklasser just nu. Starka börsfall följt av kraftiga uppstuds i både aktier, råvaror och valutor. För den som investerar med börshandlade produkter (ETP) med hög hävstång kan dessa knockas.

Det är många som frågar om detta just nu så här har vi samlat information som kan hjälpa dig navigera.

Bull & Bear

Viktigt att förstå med Bull och Bear certifikat är att om investeringen når värdet 0 så är denna knockad. Du kommer således inte få ta del av en eventuell rörelse i det underliggande instrumentet efter detta.

Avkastningen på instrumenten bestäms av värdeutvecklingen på den underliggande tillgången. Priset för instrumentet kommer att justeras vid utdelningar från den underliggande tillgången. Instrumentets värdeutveckling kommer att vara den dagliga värdeutvecklingen för den underliggande tillgången multiplicerat med den förbestämda hävstången. Detta innebär att priset på Instrumenten stiger när priset på den underliggande tillgången stiger och sjunker när priset på den underliggande tillgången sjunker. Valutakursförändringar kommer också att påverka värdeutvecklingen på investeringen. Om den negativa värdeutvecklingen under en och samma dag, multiplicerat med hävstången, är 100 eller mer, kommer instrumenten att sägas upp och det investerade beloppet att gå förlorat.

Vid händelse av Knockout

Om det skulle ske en knockout kommer Nordea som emittent av Nordnets börshandlade produkter i vissa fall ställa en köpkurs, vilken uppgår till samma värde som restvärdet (Gäller bara Mini-future). Detta ger dig möjlighet att kunna sälja din investering direkt istället för att vänta på att få pengarna på ditt konto, vilket normalt tar 10 bankdagar.

Observera att denna möjlighet är tidsbegränsad från den tid då restvärdet beräknas tills marknadsplatsens* stängning samma dag som investeringen knockat. Denna tid kallas för buy-back period.

* First North Multilateral Trading Facilities

Hur vet jag om ett certifikat har ett återbetalningsvärde eller inte?

Vissa Bull & Bear har en så kallad stop loss-buffert. Detta betyder att om den underliggande tillgången utvecklas i en ofördelaktig riktning så kommer Bull & Bear med stop loss-buffert att avslutas före Bull & Bear utan stop loss buffert. För ett Bear med stop loss-buffert innebär detta att om den ofördelaktiga utvecklingen av den underliggande tillgången en handelsdag är lika med eller överstiger stop loss-bufferten avslutas värdepappret automatiskt (en stop loss händelse inträffar) och ett restvärde beräknas.

Notera att restvärdet även kan vara noll vid stora rörelser. Om restvärdet är större än noll betalas det ut till dig som innehavare av produkten inom 10 bankdagar från förfall. Stop loss-bufferten varierar mellan olika Bull & Bear, du kan hitta information om stop-loss bufferten för varje enskilt Bull & Bear i de Slutliga Villkoren för respektive produkt. Risken för att en stop loss händelse inträffar, beror på den underliggande tillgångens utveckling, storleken på hävstången samt storleken på stop loss-bufferten.

Så här ser du skillnad på ett certifikat med och utan stop loss:

  • BULL VOLVO X4 NORDNET (utan stop loss-buffert)
  • BULL VOLVO X4S NORDNET (med stop loss-buffert)

BULL talar om att du tjänar pengar om den underliggande tillgången stiger i värde. VOLVO talar om att värdepappret är kopplat till Volvoaktiens utveckling. X4 visar att Bullcertifikatet har fyra gånger daglig hävstång. S talar om att värdepappret har stop loss-buffert. Bull & Bear utan stop loss-buffert har inget S i namnet och har således inget restvärde i händelse av knock. Stop-loss bufferten varierar mellan olika Bull & Bear, du kan hitta information om stop-loss bufferten för varje enskilt Bull & Bear i de Slutliga Villkoren.

Hur vet jag om min investering är Knockad?

På denna sidan kan du se vilka produkter som är knockade. Om du hittar din investering där så är den med andra ord knockad. Det kommer ta omkring 10 bankdagar innan eventuellt restvärde utbetalas.

Bra material att läsa för att förså mer

Läs gärna noggrant våra produktblad för att få god förståelse för hur dessa investeringar fungerar.

Läs mer om Bull & Bear

Läs mer om Mini-future

Viktigt att förstå med Bull & Bear

Vid handel med Bull & Bear certifikat är det viktigt att förstå att hävstången produkten är intradag dvs. du får hävstången under en enskild handelsdag.

Nästa dag så rebalanseras instrumentet och hävstången återställs så att man får samma hävstång dagen efter igen på det nya värdet som utgångspunkt. Man får således inte hävstången över tid, och med över tid menar jag att man inte kan förvänta sig att få exempelvis silverprisets utveckling under låt säga en 3 månadersperiod och sen multiplicera den utvecklingen med hävstången i produkten – då har man missförstått hur dessa fungerar.

Värdet på produkten efter 3 månader är nämligen helt beroende på hur silverpriset utvecklats varje enskild handelsdag däremellan.

Låt mig exemplifiera nedan:

Anta att du köper en BULL SILVER med 10 gångers daglig hävstång på silverprisets utveckling som kostar 100:- dag 0.

Dag 1 så stiger priset på silver med 1% vilket innebär att värdet på din produkt ökat med 10% och är nu värd 110:-

Dag 2 så faller priset på silver med 1% vilket innebär att värdet på din produkt gått ner med 10% och är nu värd 99:-

Dag 3 så faller priset på silver med 1% vilket innebär att värdet på din produkt gått ner med 10% och är nu värd till 89,1:-

Dag 4 så stiger priset på silver med 2% vilket innebär att värdet på din produkt ökat med 20% och är nu värd 106,92:-

Så även om priset på silver i fallet ovan gått upp med 1% totalt sedan du köpte bull certifikatet dag 0 så är ditt värde inte 10 gånger högre än vad du köpte det för i och med att man måste titta hur varje enskild handelsdag sett ut och hur värdet förändrats från dag till dag.

Det här innebär att produkter med hög hävstång inte lämpar sig att äga över tid i och med att det då finns en urholkiningseffekt, dessa svänger ofta mycket kraftigt från dag till annan. I ett certifikat med lägre hävstång så finns exakt samma urholkningseffekt men den är då inte lika påtaglig i och med att hävstången är betydligt lägre.

Bull & Bear certifikat lämpar sig således bäst för kortsiktig handel just på grund av den här dagliga hävstången. Om du exempelvis tror att silverpriset över tid ska stiga i värde och vill kapitalisera på det med hjälp av hävstång utan att behöva ta hänsyn till de dagliga rörelserna på samma sätt så kan det vara värt att slå ett öga på Mini Futures där du istället får hävstången över tid, Mini Futures lämpar sig för både kort och långsiktig handel.

Vad händer vid utdelning?

Index Mini-future

Index instrument följer terminen och inte index, när de underliggande bolagen i exempelvis OMXS30 lämnar utdelning så kommer det såklart att påverka indexvärdet, terminen är däremot redan justerad för kommande utdelningar.
På X-dagen för stora bolag blir just det här väldigt tydligt dvs. när OMXS30 index faller men terminen kan handlas uppåt. Det är därför viktigt att förstå vilken underliggande tillgång värdepappret återspeglar.

Aktie Mini-future

Dagen då utdelningen skiljs av från aktiepriset så faller aktien allt annat lika med lika stort belopp som utdelningen är. I en Mini Future ändras däremot inte priset på själva produkten. Istället justerar man finansieringsnivån motsvarande utdelningen.
Observera att olika länder har olika skatteregler och vid utdelning från en aktie med hemvist i ett annat land så dras källskatt. Källskatten påverkar även med vilken nivå utdelningen justeras. Nordea som är emittent är en finsk bank och därmed är det dubbelbeskattningsavtal mellan Finland och det land där aktien har skatterättslig hemvist som avgör vilken källskatt som dras.

Om vi t.ex. tar en MINI L ABB NORDNET 01 där finansieringsnivån idag är 105 SEK, då är priset på Mini Futuren 79 SEK i och med att det är mellanskillnaden av kursen på den underliggande tillgången (ABB i det här fallet) och finansieringsnivån (184 – 105 = 79 SEK)

Om ABB lämnar en utdelning på 7 SEK/aktie så kommer dagen utdelningen skiljs från aktien få ABB att falla till 177 SEK från dagens 184 SEK. Finansieringsnivån utan källskatt justeras från 105 till 98 vilket innebär att priset på produkten fortfarande kommer att vara 79 SEK (177 – 98 = 79 SEK).

Eftersom Nordea är en finsk bank så kommer det dras 35% Schweizisk skatt på utdelningen för ABB. Enligt dubbelbeskattningsavtal mellan Finland och Schweiz kan Nordea skicka in en ansökan om återbetalning av 25%, så nettot blir då 10% utdelningsskatt.
Med andra ord är netto utdelningen 6,3 SEK/aktie vid en källskatt om 10%. Finansieringsnivån med källskatt justeras från 105 till 98,7 vilket innebär att priset på produkten kommer att vara 78,3 SEK (177 – 98,7 = 78,3 SEK).

För Mini Futures och Unlimited Turbos justeras finansieringsnivån ner med netto utdelningen. Liknande drar man av netto utdelningen på start-referensen för certifikaten på ex dagen.

I en Mini Short fungerar det på samma sätt, finansieringsnivån som i en Mini Short ligger över aktiepriset justeras nedåt motsvarande utdelningen. Så man kan inte ”tjäna” på att aktien lämnar utdelningen.

Likviditetsrisken med börshandlade produkter

Ibland kan det uppstå ”glapp” i prissättningen av ETPer, det vill säga att Market Maker ligger ur marknaden och inte erbjuder någon likviditet. Det tillhör ovanligheten men kan förekomma vid hög volatilitet i den underliggande tillgången.

Du kommer, givet att Market Makern inte har tekniska problem etc, kunna sälja tillbaka hela ditt innehav till dem. Däremot finns det inga garantier för att du får göra det i en och samma order till ett och samma pris. Det finns heller inga skyldigheter att en Market Maker ska erbjuda minst den volym i marknaden som en enskild investerare kan tänkas ha (Market Makern kan inte veta om jag äger 1000 st. eller 100.000 st.) Däremot erbjuder man i de flesta fall tillräckligt mycket size för att majoriteten av investerare ska kunna stänga sin position vid ett och samma tillfälle.

När det är oroliga tider på börsen, då är volatiliteten högre och det kommer vara svårare att få en helt korrekt prisbild.

Lär dig förstå hur man läser instrumentnamnet

Beteckning för Bull och Bear instrument

”BULL UNDERLIGGANDE X3 NORDNET”
BULL – syftar på att du tror på uppgång i UNDERLIGGANDE, skulle det vara BEAR så spekulerar du i nedgång.
UNDERLIGGANDE – här läser du av vilket bolag, index, råvara som är den underliggande tillgången som detta certifikat följer
X3 – betyder att det är 3ggr i hävstång, så stiger UNDERLIGGANDE med 1% så ökar ditt certifikat med 3%
NORDNET – ärvem som står bakom produkten, i detta fall Nordnet.

Beteckning för Mini-future instrument

”MINI S UNDERLIGGANDE NORDNET 01”
MINI S– syftar att du tror på nedgång i UNDERLIGGANDE, skulle det vara ett L så tror du påuppgång
UNDERLIGGANDE – här läser du av vilket bolag, index, råvara som är den underliggande tillgången som detta certifikat följer
NORDNET– ärvem som står bakom produkten, i detta fall Nordnet.
01 – är serien, det kan finnas många mini-future som följer samma underliggande.

Vill du lära dig mer om hur man handlar börshandlade produkter så hittar du utbildning på Nordnet Markets sidan.

Alexander Gustafsson
Investeringscoach på Nordnet

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer