Inga fasta avgifter.
Bara låga priser.

Upp

Som Private Banking-kund får du våra bästa villkor med lågt courtage och förmånlig utlåningsränta. Du väljer själv den courtageklass som passar dig bäst; PB Standard, PB Mini, PB Liten eller PB Fast.
Klicka på respektive produktkategori nedan för alla våra priser.

Om du inte hittar det du söker är du välkommen att ringa oss på 010-583 37 00.

Private Banking

Courtage Norden

Gäller huvudbörsen i respektive land

0,055 %

Lägst

69 kr

Utanför Norden

0,069 %

Lägst

69 kr

För dig som köper/säljer aktier för 46 000 – 180 000 kr per order.

PB Mini

Courtage Norden

Gäller huvudbörsen i respektive land

0,25 %

Lägst

1 kr

Utanför Norden

0,25 %

Lägst

9 kr

För dig som köper/säljer aktier för upp till 15 600 kr per order.

PB Liten

Courtage Norden

Gäller huvudbörsen i respektive land

0,15 %

Lägst

39 kr

Utanför Norden

0,15 %

Lägst

49 kr

För dig som köper/säljer aktier för 15 600 – 46 000 kr per order.

PB Fast

Courtage Norden

Gäller huvudbörsen i respektive land

99 kr

Fast

99 kr

Utanför Norden

0,079 %

Lägst

99 kr

För dig som köper/säljer aktier för mer än 180 000 kr per order.

Handel i Norden

Aktier, ETF:er, teckningsoptioner och teckningsrätter


PB Standard

PB Mini

PB Liten

PB Fast

Stockholmsbörsen, First North, Oslobörsen, Köpenhamnsbörsen, Helsingforsbörsen

Courtage

0,055 %

0,25 %

0,15 %

-

Minst

69 kr

1 kr

39 kr

99 kr

Spotlight Stock Market, NGM och Nordic MTF

Courtage

0,055 %

0,25 %

0,15 %

0,045 %

Minst

69 kr

19 kr

39 kr

99 kr

 

ETP


PB Standard

PB Mini

PB Liten

PB Fast

Courtage

0,055 %

0,25 %

0,15 %

0,045 %

Minst

69 kr

19 kr

39 kr

99 kr

Valutaväxling

Det finns två sätt att växla valuta på hos Nordnet – antingen gör du det själv via valutakonton, eller så gör vi det åt dig genom så kallad automatisk växling. Vi växlar automatiskt åt dig om du inte har ett valutakonto för just den valutan.

Om du använder ett valutakonto växlar du på egen hand, inloggad på nordnet.se. Då får du en kurs som skiljer sig med 0,075 procent mot den kurs vi får hos vår underleverantör. Din exakta växelkurs ser du i efterhand för respektive växling under ”transaktioner och notor”. Om du handlar med utländska värdepapper via ett valutakonto kommer du betala courtaget i värdepapprets valuta. Courtaget motsvarar då det belopp som anges i SEK i prislista. Mer om valutakonto hittar du här.

Vid automatisk växling skiljer sig din köpkurs och säljkurs med 0,25 procent från den preliminära kurs du ser på nordnet.se*. Om du till exempel ska köpa aktier för 1 000 euro, och vi antar att euron står i 10 svenska kronor, får du betala 10 025 svenska kronor. Om du säljer aktier för 1 000 euro, får du betalt med 9 975 svenska kronor.

På din nota ser du exakt vilken kurs du fått.

*Den kurs du ser på nordnet.se är något mer exakt än den kurs vi utgår ifrån, det kan skilja några hundradelar.

Fonder

Courtage

Du betalar inget courtage, endast fondbolagets egna avgifter tillkommer.

Nordnet tar ut en transaktionsavgift på 1 % vid köp av Brummers fonder för att täcka administrativa kostnader

Handel via mäklare på telefon

0 kr

Standardiserade derivatPB Standard

PB Mini

PB Liten

PB Fast

Aktie- och indexoptioner

Courtage


0,60 %

0,90 %

0,80 %

0,60 %

Minst


99 kr

99 kr

99 kr

99 kr

Indexterminer

Courtage (kronor per styck)


15 kr

20 kr

20 kr

20 kr

Minst


99 kr

99 kr

99 kr

99 kr

Aktieterminer


Courtage


0,06 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

Minst


99 kr

99 kr

99 kr

99 kr

Svenska clearingavgifter

Aktieoptioner (i procent av premie)


 

0,75 %

0,75%

0,75%

0,75%

Minst (kronor per kontrakt)


 

1 kr

1 kr

1 kr

1 kr

Högst (kronor per kontrakt)


14 kr

14 kr

14 kr

14 kr

Lösen aktieoptioner


0,075 %

0,075 %

0,075 %

0,075 %

Avslut och stängning aktieterminer


0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

Avslut och stängning OMX-optioner och -terminer (kronor per kontrakt)


3,50 kr

3,50 kr

3,50 kr

3,50 kr

Norska clearingavgifter


Aktieoptioner (i procent av premie)


0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

Minst (NOK per kontrakt)


1 NOK

1 NOK

1 NOK

1 NOK

Högst (NOK per kontrakt)


14 NOK

14 NOK

14 NOK

14 NOK

Lösen aktieoptioner


0,075 %

0,075 %

0,075 %

0,075 %

OBX-terminer (NOK/kontrakt)


2 NOK

2 NOK

2 NOK

2 NOK

Danska clearingavgifter


Aktieoptioner (i procent av premie)


0,75 %

0,75 %

0,75 %

0,75 %

Minst (DKK per kontrakt)


1 DKK

1 DKK

1 DKK

1 DKK

Högst (DKK per kontrakt)


14 DKK

14 DKK

14 DKK

14 DKK

Lösen aktieoptioner


0,075 %

0,075 %

0,075 %

0,075 %

Avslut och stängning KFX-optioner och -futures (DKK per kontrakt)


1,60 DKK

1,60 DKK

1,60 DKK

1,60 DKK

Värdepapperslån (blankning)


PB Standard

PB Mini

PB Liten

PB Fast

Svenska värdepapperslån

Fast avgift (i kronor + vanligt courtage)

200 kr

200 kr

200 kr

200 kr

Rörlig avgift (minst, beroende på marknadsförhållanden)

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

Norska värdepapperslån

Fast avgift (NOK + vanligt courtage)

400 NOK

400 NOK

400 NOK

400 NOK

Rörlig avgift (minst, beroende på marknadsförhållanden)

4,50 %

4,50 %

4,50 %

4,50 %

Danska värdepapperslån

Fast avgift (DKK+ vanligt courtage)

250 DKK

250 DKK

250 DKK

250 DKK

Rörlig avgift (minst, beroende på marknadsförhållanden)

4,00 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Finskt värdepapperslån

Fast avgift (EUR+ vanligt courtage)

30 EUR

30 EUR

30 EUR

30 EUR

Rörlig avgift (minst, beroende på marknadsförhållanden)

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

Räntebärande värdepapper


PB Standard

PB Mini

PB Liten

PB Fast

Räntebevis och valutabevis

Courtage

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

Minst

99 kr

99 kr

99 kr

99 kr

Aktieindexobligationer, premieobligationer & konvertibler

Courtage

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

Minst

198 kr

198 kr

198 kr

198 kr

Obligationer

Courtage

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

Minst

198 kr

198 kr

198 kr

198 kr

Onoterade aktier

Onoterat i kapitalförsäkring

För de onoterade värdepapper du har i din kapitalförsäkring tar Nordnet ut en avgift på 3 000 kronor per värdepapper och år samt en årlig försäkringsavgift mellan 0,088 – 1,45 procent.

Se prislista.

Onoternat i aktie- och fonddepå

 

PB Standard

PB Mini

PB Liten

PB Fast

Svenska värdepapper

Courtage

0,30 %

0,30 %

0,30 %

0,30 %

Minst

119 kr

119 kr

119 kr

119 kr

Norska värdepapper

Courtage

0,35 %

0,35 %

0,35 %

0,35 %

Minst

390 kr

390 kr

390 kr

390 kr

Förvaring onoterat nordiskt värdepapper


0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Övrig information

Samlingsnota för courtageklassen Private Banking:

Avslut för tre ordrar på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen, Oslobörsen, Oslo Axess och Köpenhamnsbörsen i samma värdepapper åt samma håll under samma dag samlas på en nota, med upp till 10 kursnivåer på varje nota. För Spotlight Stock Market, First North, NGM och övriga utländska börser skapas en nota per order.

Handel utanför Norden

Aktier och Amerikanska/Tyska ETF:er


PB Standard

PB Mini

PB Liten

PB Fast

Nasdaq, NYSE Pink sheet, Bulletin Board, Torontobörsen och Xetra*

Courtage

0,069 %

0,25 %

0,15 %

0,079 %

Minst

69 kr

9 kr

49 kr

99 kr

 Administrativ avgift för GDR

0,005-0,05 USD per innehavd GDR. Kontakta Nordnet för mer information.

Administrativ avgift för ADR

0,005-0,17 USD per innehavd ADR. Kontakta Nordnet för mer information.

*Gäller även tyska certifikat och warranter.

 Euronext (endast handel via mäklare på telefon)

 

 

 

 

Courtage

0,25 %

0,30 %

0,30 %

0,25 %

Minst

99 kr

99 kr

99 kr

99 kr

Omsättningsskatt (French Financial Transaction Tax) som del av köpeskillingen vid köp av vissa franska aktier. Kontakta oss för mer vidare information.

0,30 %

0,30 %

0,30 %

0,30 %

London Stock Exchange FTSE 350 (endast handel via mäklare på telefon)

Courtage

0,25 %

0,30 %

0,30 %

0,25 %

Minst

249 kr

249 kr

249 kr

249 kr

Omsättningsskatt (Stamp Duty) som del av köpeskillingen vid köp av brittiska värdepapper. För icke brittiska värdepapper som handlas på LSE, kontakta oss.

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

Administrativ avgift för GDR

0,005-0,05 USD per innehavd GDR. Kontakta Nordnet för mer information.

Valutaväxling

Det finns två sätt att växla valuta på hos Nordnet – antingen gör du det själv via valutakonton, eller så gör vi det åt dig genom så kallad automatisk växling. Vi växlar automatiskt åt dig om du inte har ett valutakonto för just den valutan.

Om du använder ett valutakonto växlar du på egen hand, inloggad på nordnet.se. Då får du en kurs som skiljer sig med 0,075 procent mot den kurs vi får hos vår underleverantör. Din exakta växelkurs ser du i efterhand för respektive växling under ”transaktioner och notor”. Om du handlar med utländska värdepapper via ett valutakonto kommer du betala courtaget i värdepapprets valuta. Courtaget motsvarar då det belopp som anges i SEK i prislista. Mer om valutakonto hittar du här.

Vid automatisk växling skiljer sig din köpkurs och säljkurs med 0,25 procent från den preliminära kurs du ser på nordnet.se*. Om du till exempel ska köpa aktier för 1 000 euro, och vi antar att euron står i 10 svenska kronor, får du betala 10 025 svenska kronor. Om du säljer aktier för 1 000 euro, får du betalt med 9 975 svenska kronor.

På din nota ser du exakt vilken kurs du fått.

*Den kurs du ser på nordnet.se är något mer exakt än den kurs vi utgår ifrån, det kan skilja några hundradelar.

Övrig information

Samlingsnota för courtageklassen Private Banking:

Avslut för tre ordrar på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen, Oslobörsen, Oslo Axess och Köpenhamnsbörsen i samma värdepapper åt samma håll under samma dag samlas på en nota, med upp till 10 kursnivåer på varje nota. För Spotlight Stock Market, First North, NGM och övriga utländska börser skapas en nota per order.

Räntor

SEK


Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0,00 %

Utlåning - gäller fr.o.m. 11 mars


Nominell ränta*

3,53 %Effektiv ränta*

3,59 %Övertrasserings- /överbelåningsränta

Utlåningsränta + 11,75 %

* Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag.
Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.

Utlåningsränta med Knockoutlånets ränterabatt
Knockoutlånet ger dig som tar lägre risk rabatt på räntan.
Rabattnivå 1 (dras av från ordinarie effektiva räntan)

2,40 %Effektiv ränta med rabattnivå 1

1,19 %Rabattnivå 2 (dras av från ordinarie effektiva räntan)

0,90 %Effektiv ränta med rabattnivå 2

2,69 %Bolån (gäller från 190906) - ränterabatt vid belåningsgrad <60 %*
Tillgångar hos Nordnet

Ordinarie ränta

Rabatt i procentenheter

Du betalar

> 10 mkr (rabattnivå 1)

2,04 %

1,25 %

0,79 %

5 - 10 mkr (rabattnivå 2)

2,04 %

1,05 %

0,99 %

2,5 - 5 mkr (rabattnivå 3)

2,04 %

0,95 %

1,09 %

1 - 2,5 mkr (rabattnivå 4)

2,04 %

0,75 %

1,29 %

0 - 1 mkr (ingen rabatt)

2,04 %

0,00 %

2,04 %

Bolån - ränterabatt vid belåningsgrad 60-75 %*
Tillgångar hos Nordnet

Ordinarie ränta

Rabatt i procentenheter

Du betalar

> 10 mkr (rabattnivå 5)

2,04 %

0,85 %

1,19 %

5 - 10 mkr (rabattnivå 6)

2,04 %

0,65 %

1,39 %

2,5 - 5 mkr (rabattnivå 7)

2,04 %

0,55 %

1,49 %

1 - 2,5 mkr (rabattnivå 8)

2,04 %

0,35 %

1,69 %

0 - 2,5 mkr (ingen rabatt)

2,04 %

0,00 %

2,04 %

Bolån - ränterabatt vid belåningsgrad >75 %*
Tillgångar hos Nordnet

Ordinarie ränta

Rabatt i procentenheter

Du betalar

> 10 mkr (ingen rabatt)

2,04 %

0,00 %

2,04 %

5 - 10 mkr (ingen rabatt)

2,04 %

0,00 %

2,04 %

2,5 - 5 mkr (ingen rabatt)

2,04 %

0,00 %

2,04 %

1 - 2,5 mkr (ingen rabatt)

2,04 %

0,00 %

2,04 %

0 - 1 mkr (ingen rabatt)

2,04 %

2,04 %

2,04 %

* Gäller enbart om värdet på bostaden sjunker. Det går ej att ansöka om ränterabatterna som erhålls vid över 60 % belåningsgrad.

NOK


Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0,1 %

Utlåning

Nominell ränta*

4,65 %

Effektiv ränta*

4,75 %

Övertrasserings- /överbelåningsränta

Utlåningsränta + 11,75 %

*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag. Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.

DKK


Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0 %

Utlåning

Nominell ränta*

4,95 %

Effektiv ränta*

5,06 %

Övertrasserings- /överbelåningsränta

Utlåningsränta + 11,75 %

*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag. Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.

EUR


Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0 %

Utlåning

Nominell ränta*

6,0 %

Effektiv ränta*

6,17 %

Övertrasserings- /överbelåningsränta

Utlåningsränta + 11,75 %
*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag. Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.

USD


Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0 %

Utlåning

Nominell ränta*

6,1 %

Effektiv ränta*

6,27 %

Övertrasserings- /överbelåningsränta

Utlåningsränta + 11,75 %
*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag. Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.

CAD


Samtliga courtageklasser

Inlåning

Oavsett belopp

0 %

Utlåning

Nominell ränta*

6,5 %

Effektiv ränta*

6,7 %

Övertrasserings- /överbelåningsränta

Utlåningsränta + 11,75 %
*Nominell ränta är den räntesats som beräknas på din belåning per dag. Effektiv ränta beräknas på årsbasis och inkluderar "ränta på ränta"-effekten.

Tilläggstjänster

Kursinformation på nordnet.se

KURSER SVERIGE, DANMARK, FINLAND (NASDAQ NORDIC och NGM/SPOTLIGHT)

Pris SEK

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup

Gratis

Snapshots realtidskurser optioner och terminer utan orderdjup

Gratis

Streaming realtidskurser optioner och terminer utan orderdjup

13 kr

Streaming realtidskurser optioner och terminer med orderdjup

60 kr

 


KURSER NORGE (Oslo Børs och NGM)


Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup

Gratis

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier, ETFs och warranter med orderdjup

Gratis

Snapshots realtidskurser optioner och terminer med orderdjup

Gratis

 


KURSER TYSKLAND


Streaming kursinformation aktier och ETFs utan orderdjup (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming realtidskurser aktier och ETFs utan orderdjup

69 kr

Streaming realtidskurser aktier och ETFs med orderdjup

240 kr

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier oh ETFs utan orderdjup

Gratis

Streaming DAX future (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming DAX future (Realtid)

13 kr

 


KURSER USA


Streaming kursinformation aktier utan orderdjup (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming realtidskurser aktier utan orderdjup

35 kr

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier utan orderdjup

Gratis

Streaming CME: E-mini futures only - Level 1(Nasdaq 100 Future och S&P 500 future (15 min. fördröjt))

Gratis

Streaming CME: E-mini futures only - Level 1( Nasdaq 100 Future och S&P 500 future (Realtid)

435 kr

 


KURSER KANADA


Streaming kursinformation aktier utan orderdjup (15 min. fördröjt)

Gratis

Streaming realtidskurser aktier utan orderdjup

125 kr

Snapshots realtidskurser vid orderläggning aktier utan orderdjup

Gratis

 

Kursinformation i Infront Web Trader

SVERIGE, DANMARK, FINLAND (NASDAQ NORDIC)

Avgift till börsen

Infront distributionsavgift

Totalt

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter utan orderdjup

0 SEK/månad

0 SEK/månad

0 SEK/månad

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup (Nordnet: Nasdaq Nordic: Equities and Fixed income – Level 2)

0 SEK/månad

25 SEK/månad

25 SEK/månad

Streaming realtidskurser optioner och terminer utan orderdjup (Nasdaq Nordic: Derivatives – Level 1)

13 SEK/månad

0 SEK/månad

13 SEK/månad

Streaming realtidskurser aktier och warranter från NGM/NDX med orderdjup (Nordic Growth Market: NGM/NDX – Level 2)

0 SEK/månad

44 SEK/månad

44 SEK/månad

Streaming realtidskurser optioner och terminer med orderdjup (Nasdaq Nordic: Derivatives – Level 2)

60 SEK/månad

44 SEK/månad

104 SEK/månad

NORGE (Oslo Børs)
Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter utan orderdjup (Nordnet: Oslo SE: Equities & Derivatives – Level 1)

0 SEK/månad

25 SEK/månad

25 SEK/månad

Streaming realtidskurser aktier, ETFs och warranter med orderdjup (Nordnet: Oslo SE: Equities & Derivatives – Level 2)

0 SEK/månad

44 SEK/månad

44 SEK/månad

USA

Kurser

Avgift till börsen

Infront distributions fee

Totalt

Realtidskurser för amerikanska aktier (Nordnet: Nasdaq and NYSE)

35 SEK/månad

44 SEK/månad

79 SEK/månad

Nasdaq futures och S&P futures i realtid (US CME: E-mini Futures only – Level 1)

435 SEK/månad

44 SEK/månad

479 SEK/månad

Dow Jones Indices i realtid (Nordnet: DJ Indices)

0 SEK/Månad

0 SEK/Månad

0 SEK/Månad

Canada

Kurser

Avgift till börsen

Infront distributions fee

Totalt

Realtidskurser för kanadensiska aktier (Toronto TSX & TSX-V: Equities Private Level 1)

125 SEK/månad

44 SEK/månad

169 SEK/månad

Tyskland

Kurser

Avgift till börsen

Infront distributions fee

Totalt

Realtidskurser för aktier och ETF:er utan orderdjup
(Deutsche Börse: Frankfurt/Xetra: Spot Market – Level 1)

69 SEK/månad

44 SEK/månad

113 SEK/månad

Realtidskurser för aktier och ETF:er inkl. orderdjup
(Deutsche Börse: Frankfurt/Xetra: Spot Market – Level 2)

240 SEK/månad

44 SEK/månad

284 SEK/månad

Eurex Futures & options (Eurex: Futures & Options – Level1)

99 SEK/månad

44 SEK/månad

143 SEK/månad

Deutche Börse index och Xetra ETF (Deutche Börse indices & Xetra ETF)

13 SEK/månad

0 SEK/månad

13 SEK/månad

Kursinformation för professionella användare


Samtliga courtageklasser

Automatisk uppdatering

För OMX-börserna i Mina listor* (kronor per månad)

220 kr

För Oslobörsen i Mina listor (kronor per månad)

350 kr

*Ingår i abonnemangsavgiften för dig som har Infront Web Trader

Realtidskurser


Realtidskurser för aktier med automatisk uppdatering

av orderdjup från Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen

och Helsingforsbörsen (kronor per månad)

620 kr

Realtidsuppdaterade optionskurser inklusive orderdjup

från OMX (kronor per månad)

290 kr

Tyska realtidskurser utan orderdjup (kronor per månad)

1 000 kr

Analyser och nyheter


Samtliga courtageklasser

Analystjänster

SvD Börsplus

195 kr/mån (ord pris 390 kr/mån)

Investeringsguiden

Gratis

Investtech - teknisk analys

240 kr/mån

Nyhetstjänster

Svenska

Direkt

Gratis

Waymaker

Gratis

NG News

Gratis

Hugin

Gratis

Norska


Waymaker

Gratis

Hugin

Gratis

Olso Børs

Gratis

TDN Finans (kronor per månad)

500 kr

Danska


Aktiefokus Morning News

Gratis

Waymaker

Gratis

Hugin

Gratis

København Fondsbørs

Gratis

Ritzau Finans

Gratis

Netposten Flash (kronor per månad)

270 kr

Finska


Arvopaperi

Gratis

Kauppalehti Online (kronor per månad)

75 kr

Nyheter i Infront Web Trader

Medie

Pris per månad

Infront distributions fee per månad

Totalt pris per månad

Ritzau Finans Flash (Danmark)

199 SEK

0 SEK

199 SEK

Direkt Flash (Sverige)

1000 SEK

0 SEK

1000 SEK

TDN Finans Flash (Norge)

1099 SEK

25 SEK

1124 SEK

Kauppalehti News & Flash (Finland)

199 SEK

25 SEK

224 SEK

TDN Finans (Norge, realtid)

500 SEK

25 SEK

525 SEK

Ritzau Finans realtid

0 SEK

0 SEK

0 SEK

Direkt realtid (Sverige)

0 SEK

0 SEK

0 SEK

Kauppalehti News RSS (Finland)

0 SEK

0 SEK

0 SEK

TDN Finans Delay (Norge)

0 SEK

0 SEK

0 SEK

 

Handelstjänster


Private Banking

Tjänster och handelsapplikationer

Mobil app för Android, iOS & Windows

Gratis

Infront Web Trader baspaket

49 kr / månad

Infront Active Trader baspaket (kronor per månad)

685 kr

Nordnet Autotrader - powered by Autostock

(kronor per kvartal)

995 kr

Realtidskurser Nordnet Autotrader

Gratis

Mobila tjänster (kronor per SMS)

2 kr

NEXT API (kronor per månad)

1 000 kr

Företag anses alltid vara professionella användare.

En privatperson kan också vara en professionell användare

om denne agerar på eller använder informationen på ett

yrkesmässigt sätt eller inom ramen för en näringsverksamhet.


Sparformer

Sparkonto

Kontoavgift

Gratis

Inlåningsränta *

0,00 %

* Ränta på inlåning betalas ut årligen

Aktie- och fonddepå

Kontoavgift

Gratis

Investeringssparkonto

Kontoavgift

Gratis

Årlig skatt

0,375 % av kapitalunderlaget för 2017

Kapitalförsäkring

Årsavgift

Gratis

Kapitalavgift

Gratis

Insättningsavgift

Gratis

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Överlåtelseavgift

1 000 kr

Riskkostnad

Riskkostnaden baseras på ålder och innestående värde. Kostnaden täcker återbetalningsskyddet

(1 % utöver värdet), vilket betyder att 101 % av marknadsvärdet tillfaller förmånstagaren vid dödsfall.

 

Riskkostnaden anges i kronor per månad för varje placerad miljon i Nordnet Kapitalförsäkring.

 

Riskkostnaden baseras på ålder och marknadsvärde i kapitalförsäkringen.

 

Prisexempel: En 40-åring placerar en miljon kronor i kapitalförsäkringen. Riskkostnaden är då 1,08 kronor per månad.

Om en 60-åring placerar en miljon kronor blir riskkostanden istället 5,65 kronor per månad.

 

Ålder

Kostnad

20

0,50 kr

25

0,56 kr

30

0,65 kr

35

0,82 kr

40

1,08 kr

45

1,53 kr

50

2,28 kr

55

3,54 kr

60

5,65 kr

65

9,17 kr

70

15,07 kr

75

24,95 kr

80

41,47 kr

85

69,13 kr

90

115,41 kr

95

192,87 kr

 

Årlig skatt

0,447 %, se kundservice för fullständig förklaring

Återköpsavgift

0 kr

IPS

Kontoavgift

Gratis

Avkastningsskatt

0,075 % på värdet 1 januari 2017

Privat-/kapitalpension

Privatpension (del av värdet per år)

0,00 %

Kapitalpension (del av värdet per år). Går ej att nyteckna.

0,00 %

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Flytträtt och flyttavgift

Fri flytträtt. Ingen flyttavgift. Lagstiftningen tillåter inte flytt av kapitalpension.

Tvångsförsälning vid utbetalning eller för att täcka avgift

Courtage tas ut enligt vad courtageklass (gäller inte fondförsäkring)

Avkastningsskatt för privatpension

0,075 % på värdet 1 januari 2017

Avkastningsskatt för kapitalpension

0,075 % på värdet 1 januari 2017

Återköpsavgift

0 kr

Tjänstepension

Årsavgift

Gratis

Kapitalavgift

Gratis

Insättningsavgift

Gratis

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Flytträtt och flyttavgift

Fri flytträtt. Ingen flyttavgift.

Tvångsförsälning vid utbetalning eller för att täcka avgift

Courtage tas ut enligt vad courtageklass (gäller inte fondförsäkring)

Avkastningsskatt

0,075 % på värdet 1 januari 2017

Återköpsavgift

0 kr

Kostnad för riskförsäkringar hos Bliwa


Premiebefrielse

0,0225

Dödsfallskapital

Naturlig premie*

Efterlevandepension

Naturlig premie*

Sjukförsäkring

Naturlig premie*


*Nordnet Pensionsförsäkring AB samarbetar med Bliwa Livförsäkring där Bliwa Livsförsäkring tillämpar könsneutral premie. Detta innebär att premien beror på ålder. Kontakta oss på pension@nordnet.se för prisuppgift.

Tjänstepensionsavtalet BTP1


Tjänstepension BTP1

0,00 %

Premiebefrielse levererad av Bliwa livförsäkring

Betalas av din arbetsgivare*

Ändring av försäkringsavtalet begärd av försäkringstagaren

Gratis

Flytträtt och flyttavgift

Fri flytträtt. Ingen flyttavgift.

Avkastningsskatt

0,075 % på värdet 1 januari 2017


*Premiebefrielseförsäkringens kostnad står din arbetsgivare för i enlighet med BTP1-avtalet tecknat mellan din arbetsgivare, Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation (BAO) och de/de fackliga organisation(er) som företräder din arbetsplats.

Avgift för förvaltning och handel (BTP1)


Förvaltningstjänsten Nordnet Generationsspar

0,00 %

Fonder

0 kr i courtage - Endast Förvaltningsavgift enligt fondbolagens ordinarie prislista med undantag för Nordnet Fond i fond.

Nordnet Fond-i-fond

Ordinarie Förvaltningsavgift debiteras av fondbolaget, och rabatteras till 0,4 % per fond genom återföring av fondavgift månadsvis i efterskott.

Övriga avgifter

Tjänst

Avräkningsnota per post (kronor per nota)

19 kr

Kontoutdrag via webben (portföljrapport)

Gratis

Kontoutdrag via post (per depå)

199 kr

Årsbesked via webben

Gratis

Årsbesked via post

199 kr

Engagemangsbesked

750 kr

Deklarationsprogrammet (kronor per konto)

Gratis

Överföringsuppdrag

Uttag av pengar via föranmält konto eller banktjänsten (i SEK)

Gratis

Uttag av pengar via meddelande eller blankett - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och sparkonto

200 kr

Expressöverföring (samma valutadag) - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och sparkonto.

 

Obs! För att vara säker på att få pengarna samma dag ber vi dig att ringa in till oss. Bryttid är 14.30.

550 kr

Flytta pengar internt via hemsidan

Gratis

Flytt av pengar inom Nordnet via meddelande eller blankett - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto, kapitalförsäkring och sparkonto

200 kr

Flytt av värdepapper till Nordnet (exklusive derivat) - gäller inte kapitalförsäkring

Gratis

Flytt av derivat till Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

- Minst (SEK/NOK/DKK per kontrakt)

30

- Högst (SEK/NOK/DKK)

2 500

Flytt av nordiska värdepapper inom Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

Gratis

Flytt av fonder inom Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

Gratis

Flytt av nordiska värdepapper från Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

- Minst (per VP-slag*)

49 kr

- Högst (per mottagare)

490 kr

Flytt av fonder från Nordnet - gäller inte kapitalförsäkring

- Minst (per VP-slag*)

49 kr

- Högst (per mottagare)

490 kr

Flytt av icke-nordiska värdepapper från Nordnet (per VP-slag*) - gäller inte kapitalförsäkring

499 kr

Flytt av strukturerade produkter (VPC) från Nordnet (per VP-slag*) - gäller inte kapitalförsäkring

49 kr

Flytt av strukturerade produkter (ej VPC) från Nordnet (per vp-slag*) - gäller inte kapitalförsäkring

499 kr

*Per ISIN/mottagare

Andra tjänster

Påminnelse om övertrassering/överbelåning via brev - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring

100 kr

Stängning av position vid överbelåning - gäller aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring

200 kr

Svar på företagshändelser via tjänsten Företagshändelser på webben

Gratis

Svar på företagshändelser via telefon eller meddelande

300 kr

Avaktivering intradagslimit - gäller inte kapitalförsäkring och investeringssparkonto

99 kr

Hantering av företagshändelser utanför normala processer - gäller t ex konvertering, omstämpling och förtida inlösen.

1 500 kr

Omstämpling av aktier

1 500 kr

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.