Aktier från 0 kr

Upp


Köp aktier när du vill

På Nordnet kan du köpa och sälja aktier när du vill. Vi tar inte ut några depåavgifter, årsavgifter eller andra fasta avgifter. Du betalar bara courtage när du köper och säljer aktier. Har du inte nått 80 000 kr ännu handlar du gratis på Stockholmsbörsen, vilket du kan läsa mer om härlänk till annan webbplats. På de nordiska börserna kan du handla aktier från 1 kr. På börserna i USA, Kanada och Tyskland kan du handla aktier från 9 kr.

Courtagekollen - hitta den courtageklass som är bäst för dig

Vi har flera olika courtageklasser att välja bland. För att du snabbt ska kunna se vilken courtageklass som passar dig har vi skapat verktyget Courtagekollen. Fyll bara i vilken marknad du brukar handla på och vad dina aktieaffärer vanligtvis brukar uppgå till så får du snabbt svar på vilken courtageklass som passar dig bäst.

Till Courtagekollen

Här hittar du vår fullständiga prislista.

Enkelt och billigt

Handla aktier från 0 kr

Välj courtageklass själv

Depåavgift 0 kr 

Aktielistor

Sortera i aktielistorna och hitta nyheter som berör dina innehav

I våra kurslistorlänk till annan webbplats kan du sortera aktier på 19 olika marknader i åtta länder för att hitta aktier utifrån dina preferenser. Är du ute efter aktier med hög utdelning, aktier med lågt P/E-tal eller bästa avkastningen senaste veckan? Sortera efter nyckeltalen i kurslistorna så får du svaret.

I vår nyhetsportallänk till annan webbplats har vi också samlat nyheter från de största nyhetsbyråerna, sök på dina aktier och se vad det skrivs om just nu.

För dig som vill höra vad det diskuteras om just nu gällande börs, sparande och ekonomi i stort, besök Nordnetbloggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där bloggar vår Sverigechef Eva Trouin, populära Shareville-användare och många andra.

Courtage på Stockholmsbörsen

Kom igångMiniLitenMellanFast
0,00 % (min. 0 SEK)0,25 % (min. 1 SEK)0,15 % (min. 39 SEK)0,069 % (min. 69 SEK)99 kr fast pris

Du väljer själv om du istället för Standard (som är förinställt) önskar courtageklassen Mini. Gör du enskilda transaktioner under 66 000 kr är det mer fördelaktigt för dig välja Mini. Detta ändrar du under Depå/Inställningar, när du loggat in.

Gör du mer än 35 affärer/månad? Då rekommenderar vi våra courtageklasser Active Trader och Active Trader PRO . Du hittar mer information om det här.länk till annan webbplats

Som kund hos Nordnet betalar du ingen VP-avgift, depåavgift etc.

Här hittar du komplett prislista.

aktoer från 0 kr
Bästa aktiekurs med SMart order routing

Bästa kurs genom Smart Order Routing

Tillsammans med Nasdaq OMX erbjuder vi Smart Order Routing. Väljer du Smart Order vid orderläggning läggs din köp- eller säljorder på den börs som för tillfället erbjuder det lägsta priset för aktien. Om samma pris finns på olika marknader kommer ordern att styras till den största marknadsplatsen där aktien handlas. Tjänsten är kostnadsfri.

Smart Order Routing täcker de mest handlade nordiska aktierna och är ansluten till sex handelsplatser: Nasdaq OMX (primär marknad), Chi-X, Bats, Turqouise och Oslo Börs.

Smart Order kan du lägga här på webbplatsen, via vårt webbaserade handelsprogram Webtraderlänk till annan webbplats eller handelsapplikationen Wintradelänk till annan webbplats

Observera att smart order routing endast är möjligt för order som gäller över en dag.

Håll dig uppdaterad om dina aktier

Om du vill hålla dig uppdaterad kring dina aktier kan du beställa kurs- och nyhetslarmlänk till annan webbplats. Då skickar vi sms eller e-post till dig om det kommer nyheter som berör dina innehav eller om kursen går upp eller ned till en specifik nivå. Denna tjänst kostar två kronor per meddelande.

Du kan handla aktier via Nordnet.se, Shareville eller någon av våra mobila applikationer. Vi har även verktygen för dig som är mer aktiv. Här hittar du våra handelsapplikationer.

Om du har aktier som du inte har tid att bevaka kan du sätta upp en Stop Loss. Det innebär att vi automatiskt lägger en köp- eller säljorder om kursen på din aktie stiger eller sjunker till den nivå du bestämt.

Håll koll på dina aktier med Stop Loss

Din räddning vid plötsliga kursfall

Håll dig uppdaterad om dina aktier

Stop Loss - säkra en vinst eller begränsa en förlust

Funktionen Stop Loss är ett verktyg du kan välja att använda för att köpa eller sälja aktier om aktiekursen går upp eller sjunker ned till en viss nivå. När aktiekursen når din förutbestämda nivå läggs automatiskt en order in i marknaden

Stop Loss är ett bra verktyg för att kunna säkra en vinst eller begränsa en förlust för dina aktier. Att sätta upp en Stop Loss för dina aktier kostar inget förutom det vanliga courtaget.

När du använder stop loss bestämmer du först en kursnivå då du vill köpa eller sälja aktien. När aktiekursen når till den förutbestämda kursen läggs automatiskt en order i marknaden.

Risker med Stop Loss

Det är viktigt att vara uppmärksam på att en aktie inte alltid blir såld eller köpt till ett visst pris, trots att man har en Stop Loss. Detta kan ske bland annat i nedanstående fall:

  • Felaktig information från börserna kring aktier
  • Avslutskurser för aktier som inte motsvaras av ett korrekt marknadsvärde
  • Kraftiga kurssvängningar i aktier med låg omsättning
  • Avslut på aktier som tillkommit genom otillåten kursmanipulation
  • Förändringar i bolags aktiekapital eller andra liknande händelser och åtgärder, som emissioner, splittar, utdelningar och liknande som påverkar kursen för berört instrument

Läs mer om Stop Loss

Stop Loss vid uppgång

Stop Loss kan användas när du vill säkra en vinst för dina aktier. Du kan sätta funktionen Stop Loss till att sälja en viss aktie när den når ett visst pris. Du kan också använda Stop Loss för att köpa en aktie till ett visst pris. Vidare kan du lägga en Stop Loss med följdvillkor. Du lägger då in fler villkor som genomförs allteftersom kursen utvecklar sig på ett bestämt sätt.

Med en glidande Stop Loss har du möjlighet att följa med i en kursutveckling, positiv eller negativ, när kursutvecklingen bryts, skjuts din order in i marknaden.


Stop Loss vid kursfall

Stop Loss betyder "stoppa förlusten" och kan vara räddningen vid plötsliga kursfall i dina aktier. Äger du aktier med hög risk kan du lägga en Stop Loss-säljorder som säljer aktien automatiskt vid en viss nivå och på så sätt undvika att följa med i fallet. Du betalar inga avgifter för att lägga en Stop Loss-order för dina aktier förutom normalt courtage om din order går till avslut.


Fördelar med Stop Loss

  • Sälj aktier som går under en viss kurs - för att undvika förlust
  • Sälj aktier som når upp till en viss kurs - för att säkra en vinst.
  • Köp aktier om det går ned till en viss kurs - när du tror på en vändning och stigande kurs.
  • Köp aktier om det når upp till en viss kurs - när du tror att det sedan kommer att stiga ännu mer
  • Följ med i en kursutveckling, positiv eller negativ – när kursutvecklingen bryts skjuts en order automatiskt till marknaden.

Att tänka på

Du kan enbart lägga Stop Loss-order via vår webbtjänst, men våra mäklare kan hjälpa dig att ta bort en Stop Loss-order som du lagt in tidigare.

Observera att det automatiskt görs en depåkontroll inför en köporder för att verifiera att det finns täckning för köpbeloppet. Motsvarande sker också inför en säljorder för att verifiera att din depå innehåller de aktier eller warranter du har för avsikt att avyttra.

Testa Robosave

Din egen investeringsrobot som sköter sparandet åt dig
utifrån dina sparmål

Belåning av dina aktier

Värdepappersbelåning kan öka avkastningen på din depå

Låna pengar genom att belåna dina aktier

Nordnet gör det möjligt för dig att låna pengar. Med ett godkänt belåningsavtal används dina aktier, fonder eller andra värdepapper som säkerhet. Du kan använda belåningen för att antingen köpa nya aktier eller för att överföra pengarna till ditt bankkonto för andra ändamål. Det ger dig en ökad flexibilitet när du vill agera på intressanta investeringsmöjligheter.


Läs mer om belåning

Läs mer om blankning

Läs mer om intradagslimit

Belåning av dina aktier

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.